Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

FEDERAZIONE NAZIONALE SPEDIZIONIERI DOGANALI

Identifikavimo numeris Registre: 51415084435-20
Registracijos data: 10.10.29 12.43.30

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.10.24 14.44.22
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.10.24 14.44.22


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: FEDERAZIONE NAZIONALE SPEDIZIONIERI DOGANALI
Akronimas: ANASPED
Teisinis statusas: ASSOCIAZIONE
Svetainė: http://www.anasped.it

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Massimo De Gregorio
Pareigos: Board President

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Massimo  De Gregorio
Pareigos: Presidente Consiglio Direttivo

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Via XX Settembre  3
00196 Roma
ITALIJA
Telefono numeris: (+0039) 3281873598
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: Generale Secretary of ANASPED

Mr. Bole Nevio
Via Frescobaldi, 6
34148 - TRIESTE - ITALIA
0039-040-381089

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: National Representative Customs Brokers
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
  • valstybės

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 756
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Customs Representation

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
  • Mokesčiai
  • Muitinė

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
We are belonged with CONFIAD, IFCBA, CONFETRA, CCI, CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 10/2013 - 10/2014
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.