Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

FEDERAZIONE NAZIONALE SPEDIZIONIERI DOGANALI

Identifikavimo numeris Registre: 51415084435-20
Registracijos data: 29/10/2010 12:43:30

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 27/05/2015 12:32:11
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 27/05/2015 12:32:11
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/05/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

FEDERAZIONE NAZIONALE SPEDIZIONIERI DOGANALI

ANASPED

ASSOCIAZIONE

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Via XX Settembre, 3
00196 Roma
ITALIJA

(+0039) 3281873598

    Teisiškai atsakingas asmuo

Massimo De Gregorio

Board President

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Massimo  De Gregorio

Presidente Consiglio Direttivo

    Tikslai ir uždaviniai

National Representative Customs Brokers

valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

LEGISLAZIONE DOGANALE COMUNITARIA


 

Non

Non

Non

Non

Non

Customs Representation

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 1

1

0,2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Mokesčiai
  • Muitinė

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

We are belonged with CONFIAD, IFCBA, CONFETRA, ICCI, CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE

    Finansiniai duomenys

10/2013  -  10/2014

< 9 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.