Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Fennovoima

Identifikavimo numeris Registre: 51375423794-46
Registracijos data: 28/06/2010 16:24:36

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 07/04/2015 17:00:46
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 07/04/2015 17:00:46
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 07/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Fennovoima

Oy (Limited Liability Company under Finnish law)

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Įmonės ir įmonių grupės

    Kontaktinė informacija

Salmisaarenaukio 1
00180 Helsinki
SUOMIJA

(+358)20 757 9200

    Teisiškai atsakingas asmuo

Toni Hemminki

Toimitusjohtaja (CEO)

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Mattias Hellström

Senior Adviser, Public Affairs

    Tikslai ir uždaviniai

Fennovoima is constructing new nuclear power in order to produce reasonably priced electricity for the Finnish trade and industries and for Finnish households, help Finland to move towards energy self-sufficiency and increase competition in electricity markets.

  • Europos
  • valstybės
  • regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Regulation concerning nuclear power
Energy, climate and environmental policies


 

Non

Non

Non

Non

Non

Fennovoima:

safeguards the competitiveness of its shareholders by providing them with reasonably priced electricity

increases competition on the electricity market to the benefit of all electricity consumers

improves Finland's security of supply by decentralising nuclear power generation and by decreasing Finland's dependency on imported electricity

implements the Finnish climate and energy strategy by increasing carbon-free electricity generation

promotes balanced regional development in Finland by bringing new workplaces and tax revenue to the region where the power station will be located

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 1

1

0,2

One staff member of Fennovoima Oy is directly involved in activities falling under the scope of the Transparency Register. Further activities have been assigned to Sass Consulting, Transparency Register Id-no. 269765512149-12.

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Energetika
  • Klimato politika

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

Finnish Energy Industries (Energiateollisuus ry)
Confederation of Finnish Industries EK (Elinkeinoelämän keskusliitto ry EK)
Lapland Chamber of Commerce (Lapin kauppakamari ry)
Association for Finnish Work (Suomalaisen Työn Liitto ry)
Finnish Business & Society ry

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

>= 100 000 € ir < 199 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.