Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Thomson Reuters

Id-nummer i registret: 51334142356-37
Registreringsdag: 2009-09-28 12:37:41

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-09-01 10:05:31
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-09-01 10:05:31


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Thomson Reuters
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): Corporation
Webbplats: http://www.thomsonreuters.com

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: James C. Smith
Befattning: President & Chief Executive Officer

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Nick Collier
Befattning: Global Head of Regulatory and Government Affairs

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Times Square  3
NY 10036 New York City
USA
Telefon: (+1) 6462234000
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Thomson Reuters is the world’s leading source of intelligent information for businesses and professionals. We combine industry expertise with innovative technology to deliver critical information to leading decision makers in the financial, legal, tax and accounting, scientific, healthcare and media markets, powered by the world’s most trusted news organisation.
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3
Kompletterande upplysningar: Staff is based in London and is rarely in Brussels for activities falling under the scope of the Transparency Register.

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Nicholas Collier 2014-03-07 2015-03-05
Jan Frederic Eger 2014-03-05 2015-03-03

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Media, financial services, intellectual property, and international trade developments

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Ekonomi och finans
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Konkurrens

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
American Chamber of Business EU (Amcham EU)
Confederation of British Industry (CBI)
City UK
European Publishers Council

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

The annual report of Thomson Reuters can be accessed via the following link: http://ar.thomsonreuters.com/


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.