Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Thomson Reuters

Identifikačné číslo v Registri: 51334142356-37
Dátum registrácie: 28.9.2009 12:37:41

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 2.9.2013 10:33:37
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 2.9.2013 10:33:37


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Thomson Reuters
Skratka:
Právna forma: Corporation
Internetová stránka: http://www.thomsonreuters.com

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  James C. Smith
Funkcia: President & Chief Executive Officer

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Nick Collier
Funkcia: Global Head of Regulatory and Government Affairs

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Times Square  3
NY 10036 New York City
SPOJENÉ ŠTÁTY
Telefónne číslo: (+1) 6462234000
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Thomson Reuters is the world’s leading source of intelligent information for businesses and professionals. We combine industry expertise with innovative technology to deliver critical information to leading decision makers in the financial, legal, tax and accounting, scientific, healthcare and media markets, powered by the world’s most trusted news organisation.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 3
Doplňujúce údaje: Staff is based in London and is rarely in Brussels for activities falling under the scope of the Transparency Register.

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Nicholas Collier 7.3.2014 5.3.2015
Jan Frederic Eger 5.3.2014 3.3.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Media, financial services, intellectual property, and international trade developments

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
American Chamber of Business EU (Amcham EU)
Confederation of British Industry (CBI)
City UK
European Publishers Council

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

The annual report of Thomson Reuters can be accessed via the following link: http://ar.thomsonreuters.com/


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.