Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Thomson Reuters

Identifikačné číslo v Registri: 51334142356-37
Dátum registrácie: 28/09/2009 12:37:41

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 08/03/2016 10:31:55
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 08/03/2016 10:31:55
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 08/03/2017

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Thomson Reuters

Corporation

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Times Square, 3
NY 10036 New York City
SPOJENÉ ŠTÁTY

(+1)6462234000

Avenue Marnix 17
1000 Brussels
BELGICKO

(+32)02 287 66 11

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  James C. Smith

President & Chief Executive Officer

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Nick Collier

Global Head of Regulatory and Government Affairs

    Ciele a poslanie

Thomson Reuters provides professionals with the intelligence, technology and human expertise they need to find trusted answers.

We enable professionals in the financial and risk, legal, tax and accounting, intellectual property and science and media markets to make the decisions that matter most, all powered by the world's most trusted news organization.

Thomson Reuters shares are listed on the Toronto and New York Stock Exchanges (symbol: TRI).

svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

We mainly follow EU policies related to our Financial & Risk business,in particular dossiers relating to FX trading, market data and financial crime. We also follow a wider set of issues relating to the digital economy, intellectual property reform, media and international trade.

Examples include:

Markets in Financial Instruments Directive/ Regulation
European Markets Infrastructure Regulation
Capital Markets Union
Anti Money Laundering Directive
Market Abuse Directive/ Regulation
EU Benchmark Regulation
Financial Transaction Tax
Data Protection Regulation
EU Copyright Reform
TTIP/ trade agreements


 

Nie

We have a representative on an ESMA consultative group.

Nie

Nie

Nie

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 2

2

0,5

The EMEA Government Affairs team has three staff members based in London. Two travel regularly and one occasionally to Brussels, usually to attend industry meetings. Activities falling under the scope of the Transparency Register form a small subset of their work. Other colleagues infrequently attend meetings in Brussels.

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Nicholas COLLIER 19/05/2015 12/05/2016
Jan Frederic EGER 19/05/2015 12/05/2016

    Oblasti záujmu

  • Audiovizuálne a ostatné médiá
  • Hospodárska súťaž
  • Hospodárske a finančné záležitosti
  • Informačná spoločnosť
  • Obchod
  • Vnútorný trh
  • Výskum a technológie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

American Chamber of Business EU (Amcham EU)
Confederation of British Industry (CBI)
City UK
European Publishers Council
International Capital Markets Association
Wholesale Markets Brokers Association
Associate Member of the Association for Financial Markets in Europe
The Centre for European Policy Studies
European Services Forum
Financial Future
QED

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

>= 100 000 € a < 199 999 €

1 327 365 €

DG for Communication, DG for Competition, DG for Agriculture and Rural Development, DG for Economic and Financial Affairs

0 €

0

According to the EU's Financial Transparency System, there were five (5) procurement contracts with Thomson Reuters worth a total of € 1,327,365 for 2014. The contracts are for data supply services and subscriptions.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.