Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Thomson Reuters

Numer identyfikacyjny w rejestrze 51334142356-37
Data rejestracji: 09-09-28 12:37:41

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-09-01 10:05:31
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-09-01 10:05:31


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Thomson Reuters
Nazwa skrócona:
Status prawny: Corporation
Strona internetowa: http://www.thomsonreuters.com

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Przedsiębiorstwa i grupy

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  James C. Smith
Pełniona funkcja: President & Chief Executive Officer

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Nick Collier
Pełniona funkcja: Global Head of Regulatory and Government Affairs

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Times Square  3
NY 10036 New York City
STANY ZJEDNOCZONE
Numer telefonu: (+1) 6462234000
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Thomson Reuters is the world’s leading source of intelligent information for businesses and professionals. We combine industry expertise with innovative technology to deliver critical information to leading decision makers in the financial, legal, tax and accounting, scientific, healthcare and media markets, powered by the world’s most trusted news organisation.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 3
Informacje uzupełniające: Staff is based in London and is rarely in Brussels for activities falling under the scope of the Transparency Register.

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Nicholas Collier 14-03-07 15-03-05
Jan Frederic Eger 14-03-05 15-03-03

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Media, financial services, intellectual property, and international trade developments

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • handel
 • konkurencja
 • rynek wewnętrzny
 • sektor audiowizualny i media
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawy gospodarcze i finansowe

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
American Chamber of Business EU (Amcham EU)
Confederation of British Industry (CBI)
City UK
European Publishers Council

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

The annual report of Thomson Reuters can be accessed via the following link: http://ar.thomsonreuters.com/


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.