Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Zentralverband deutscher Konsumgenossenschaften e.V.

Identifikačné číslo v Registri: 51241804712-75
Dátum registrácie: 7.12.2010 18:37:01

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 20.11.2014 20:03:37
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 20.11.2014 20:03:37


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Zentralverband deutscher Konsumgenossenschaften e.V.
Skratka: ZdK
Právna forma: registered Association
Internetová stránka: http://www.zdk.coop

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Mathias Fiedler
Funkcia: Member of the board

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Mathias Fiedler
Funkcia: Member of the board

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Baumeisterstraße  2
D - 20099 Hamburg
NEMECKO
Telefónne číslo: (+49) 40 2351979 0
Fax: (+49) 40 2351979 67
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Interessenvertretung der angeschlossenen Genossenschaften gegenüber Behörden, Parlamenten und Regierungen, insbesondere auf dem Gebiet des Genossenschaftsrechts (Prüfungsrecht) und den Mitgliedern als Handelsunternehmen
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


- AIFM Richtlinie (insbesondere die nationale Umsetzung)
- Diskussion über Schattenbanken,
- TTIP
- Payment Service Directive

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Dane
 • Energetika
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V.
Euro-Coop, ICA

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: 3 000 €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Wir zahlen Beiträge an Internationale Organisationen (EURO COOP, ICA) haben aber neben der Teilnahme an den Sitzungen dieser Organisationen keine weiteren Ausgaben. Die Beiträge werden nicht nur für die Einflussnahme gegenüber der EU verwendet.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.