Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Zentralverband deutscher Konsumgenossenschaften e.V.

Identifikačné číslo v Registri: 51241804712-75
Dátum registrácie: 07/12/2010 18:37:01

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 10/02/2015 17:07:04
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 10/02/2015 17:07:04
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 10/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Zentralverband deutscher Konsumgenossenschaften e.V.

ZdK

eingetragener Verein

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Baumeisterstraße, 2
D - 20099 Hamburg
NEMECKO

(+49)40 2351979 0

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Mathias Fiedler

Vorstandssprecher

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Mathias Fiedler

Vorstandssprecher

    Ciele a poslanie

Interessenvertretung der angeschlossenen Genossenschaften gegenüber Behörden, Parlamenten und Regierungen, insbesondere auf dem Gebiet des Genossenschaftsrechts (Prüfungsrecht) und den Mitgliedern als Handelsunternehmen

celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

SCE - Verordnung
SCE - Mitbestimmungs - Richtlinie
AIFM - Richtlinie
TTIP
Schattenbanken in der EU


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

Es gibt keine zuständige Person für das EU-Recht, die Arbeit wird als Querschnittsaufgabe von allen mit übernommen, spielt bei der täglichen Arbeit aber eine untergeordnete Rolle.

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Bezpečnosť potravín
  • Dane
  • Energetika
  • Hospodárske a finančné záležitosti
  • Podniky
  • Spotrebitelia
  • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

http://www.zdk-hamburg.de/mitglieder/

Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V.
Euro-Coop, ICA

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

>= 10 000 € a < 24 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

Wir zahlen Beiträge an Internationale Organisationen (EURO COOP, ICA) haben aber neben der Teilnahme an den Sitzungen dieser Organisationen keine weiteren Ausgaben.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.