Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Zentralverband deutscher Konsumgenossenschaften e.V.

Tunnusnumber registris: 51241804712-75
Registreerimise kuupäev: 7.12.10 18:37:01

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 11.11.13 15:37:16
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 11.11.13 15:37:16


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Zentralverband deutscher Konsumgenossenschaften e.V.
Akronüüm: ZdK
Õiguslik vorm: registered Association
Veebisait: http://www.zdk.coop

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Mathias Fiedler
Ametikoht: Member of the board

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Mathias Fiedler
Ametikoht: Member of the board

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 2 Baumeisterstraße 
D - 20099 Hamburg
SAKSAMAA
Telefoninumber: (+4940) 23519790
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Interessenvertretung der angeschlossenen Genossenschaften gegenüber Behörden, Parlamenten und Regierungen, insbesondere auf dem Gebiet des Genossenschaftsrechts (Prüfungsrecht) und den Mitgliedern als Handelsunternehmen
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


- AIFM Richtlinie (insbesondere die nationale Umsetzung)
- Diskussion über Schattenbanken,
- Grünbuch über unlautere Handelspraktiken in der B2B-Lieferkette für Lebensmittel und Nicht-Lebensmittel in Europa
- Diskussionen über Änderung der SCE-Verordnung

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Tarbijad
 • Toiduohutus
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V.
Euro-Coop, ICA

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: 3 000 €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

Wir zahlen Beiträge an Internationale Organisationen (EURO COOP, ICA) haben aber neben der Teilnahme an den Sitzungen dieser Organisationen keine weiteren Ausgaben. Die Beiträge werden nicht nur für die Einflussnahme gegenüber der EU verwendet.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.