Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Zentralverband deutscher Konsumgenossenschaften e.V.

Tunnusnumber registris: 51241804712-75
Registreerimise kuupäev: 07/12/2010 18:37:01

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 10/02/2015 17:07:04
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 10/02/2015 17:07:04
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 10/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Zentralverband deutscher Konsumgenossenschaften e.V.

ZdK

eingetragener Verein

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Baumeisterstraße, 2
D - 20099 Hamburg
SAKSAMAA

(+49) 40 2351979 0

    Juriidiliselt vastutav isik

Mathias Fiedler

Vorstandssprecher

    ELi asjade eest vastutav isik

Mathias Fiedler

Vorstandssprecher

    Eesmärgid ja ülesanded

Interessenvertretung der angeschlossenen Genossenschaften gegenüber Behörden, Parlamenten und Regierungen, insbesondere auf dem Gebiet des Genossenschaftsrechts (Prüfungsrecht) und den Mitgliedern als Handelsunternehmen

riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

SCE - Verordnung
SCE - Mitbestimmungs - Richtlinie
AIFM - Richtlinie
TTIP
Schattenbanken in der EU


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 1

1

0,2

Es gibt keine zuständige Person für das EU-Recht, die Arbeit wird als Querschnittsaufgabe von allen mit übernommen, spielt bei der täglichen Arbeit aber eine untergeordnete Rolle.

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Energeetika
  • Ettevõtlus
  • Majandus- ja rahaküsimused
  • Maksustamine
  • Tarbijad
  • Toiduohutus
  • Tööhõive ja sotsiaalküsimused

    Liikmed ja liikmesus

http://www.zdk-hamburg.de/mitglieder/

Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V.
Euro-Coop, ICA

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

>= 10 000 € ja < 24 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

Wir zahlen Beiträge an Internationale Organisationen (EURO COOP, ICA) haben aber neben der Teilnahme an den Sitzungen dieser Organisationen keine weiteren Ausgaben.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.