Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Reindeer Herders´ Association/Paliskuntain yhdistys

Numărul de identificare din Registru: 51191936760-47
Data înscrierii: 22.09.2011 10:12:20

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 26.08.2014 10:59:54
Data ultimei actualizări anuale: 26.08.2014 10:59:54


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Reindeer Herders´ Association/Paliskuntain yhdistys
Acronim:
Statut juridic: a public authority
Site internet: http://www.paliskunnat.fi

Categorii

Categorie: VI - Organizații reprezentând autorități locale, regionale și municipale, alte entități publice și mixte etc.
şi mai precis: Alte entităţi publice sau mixte etc.

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: yhdistys Paliskuntain
Funcţie: yhdistys

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: yhdistys Paliskuntain
Funcţie: yhdistys

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Koskikatu 33 a  1
Cutia poştală: 8168
96101 Rovaniemi
FINLANDA
Numărul de telefon: (+358) 16 331 6000
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: to promote the traditional livelihoods and local food production in the northern pheriphery of Europe
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 12
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


-

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Politică regională
 • Siguranţă alimentară

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 12
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • FINLANDA

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Buget total: 1.764.000
din care finanţare publică: 1.764.000
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi:
- din surse naţionale: 1.764.000
- din surse locale/regionale:
din alte surse:
- donaţii:
- cotizaţii ale membrilor:
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu:
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.