Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Reindeer Herders´ Association/Paliskuntain yhdistys

Идентификационен номер в Регистъра: 51191936760-47
Дата на регистрация: 11-9-22 10:12:20

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-8-26 10:59:54
Последната годишна актуализация е извършена на 14-8-26 10:59:54


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Reindeer Herders´ Association/Paliskuntain yhdistys
Инициали:
Правен статут: a public authority
Уебсайт: http://www.paliskunnat.fi

Раздели

Раздел: VI – Организации, представляващи местни, регионални и общински органи, други публични или смесени организации и пр.
и по-специално: Други публични или смесени организации и пр.

Правно отговорно лице

Фамилия, име: yhdistys Paliskuntain
Длъжност: yhdistys

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: yhdistys Paliskuntain
Длъжност: yhdistys

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Koskikatu 33 a  1
Пощенска кутия: 8168
96101 Rovaniemi
ФИНЛАНДИЯ
Телефонен номер: (+358) 16 331 6000
Факс: (+) 
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: to promote the traditional livelihoods and local food production in the northern pheriphery of Europe
Интересите на организацията са на:
 • регионално равнище
 • национално равнище
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 12
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


-

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Безопасност на храните
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Околна среда
 • Правосъдие и основните права
 • Регионална политика
 • Трудова заетост и социални въпроси

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 12
Брой на членуващите организации:
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • ФИНЛАНДИЯ

Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Общ бюджет: 1 764 000
от който публични средства: 1 764 000
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства:
- от национални източници: 1 764 000
- от регионални източници:
други източници:
- дарения:
- членски вноски:
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година:
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.