Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Reindeer Herders´ Association/Paliskuntain yhdistys

Идентификационен номер в Регистъра: 51191936760-47
Дата на регистрация: 22/09/2011 10:12:20

Информацията за този субект е била последно изменена на: 26/08/2014 10:59:54
Последната годишна актуализация е извършена на: 26/08/2014 10:59:54

Тази регистрация е във формат, използван в предишния регистър. Тя ще премине към новия формат, когато организацията извърши следващата актуализация на своите данни.
Следваща актуализация най-късно до: 27/04/2015

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Reindeer Herders´ Association/Paliskuntain yhdistys

a public authority

    Раздел на регистрация

VI – Организации, представляващи местни, регионални и общински органи, други публични или смесени организации и пр.

Други публични или смесени организации и пр.

    Координати за връзка

Koskikatu 33 a, 1
Пощенска кутия: 8168
96101 Rovaniemi
ФИНЛАНДИЯ

(+358) 16 331 6000

(+) 

    Правно отговорно лице

yhdistys Paliskuntain

yhdistys

    Отговорник за отношенията с ЕС

yhdistys Paliskuntain

yhdistys

    Цели и задачи

to promote the traditional livelihoods and local food production in the northern pheriphery of Europe

 • европейско равнище
 • световно равнище
 • национално равнище
 • регионално/местно равнище

    Дейности

-

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

12

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Безопасност на храните
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Околна среда
 • Правосъдие и основните права
 • Регионална политика
 • Трудова заетост и социални въпроси

    Членство

12

 • ФИНЛАНДИЯ

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

1 764 000 €

1 764 000 €

 €

 €

1 764 000 €

 €

 €

 €

 €

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.