Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Nassauische Sparkasse

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 51160458880-23
Data Reġistrazzjoni: 31/05/2012 22:43:40

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 05/05/2014 11:19:07
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 05/05/2014 11:19:07


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Nassauische Sparkasse
Akronimu: Naspa
Statut legali: public-law institution
Websajt: http://www.naspa.de

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Kumpaniji u gruppi

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Stephan Ziegler
Kariga: Chairman of the Board

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Stephan Ziegler
Kariga: Chairman of the Board

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 42-46 Rheinstrasse 
Wiesbaden 65185
IL-ĠERMANJA
Numru tat-telefon: (+49) 611 364 0
Numru tal-faks: (+49) 611 364661 99
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Naspa is a regional savings bank in Germany with the usual goals for such a firm
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
  • sotto-nazzjonali
  • Nazzjonali

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 5
Informazzjoni Kumplimentari: 5 is a maximum number of persons

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Basel III

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
  • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
  • Suq Intern
  • Tassazzjoni

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Naspa is part of the German “Sparkassen-Finanzgruppe” and thus part of the loss-sharing agreement between German savings banks, land banks and land building societies. The umbrella organisation for Sparkassen-Finanzgruppe is “Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV)”, located in Berlin.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

please see balance sheet information on Naspa's homepage www.naspa.de

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.