Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Nassauische Sparkasse

Tunnistenumero rekisterissä: 51160458880-23
Rekisteröintipäivä: 31.5.2012 22:43:40

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 5.5.2014 11:19:07
Edellinen vuotuinen päivitys: 5.5.2014 11:19:07


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Nassauische Sparkasse
Lyhenne: Naspa
Organisaation oikeudellinen muoto: public-law institution
Internet-osoite: http://www.naspa.de

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Stephan Ziegler
Tehtävä organisaatiossa: Chairman of the Board

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Stephan Ziegler
Tehtävä organisaatiossa: Chairman of the Board

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Rheinstrasse  42-46
65185 Wiesbaden
SAKSA
Puhelinnumero: (+49) 611 364 0
Faksinumero: (+49) 611 364661 99
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Naspa is a regional savings bank in Germany with the usual goals for such a firm
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • alueellisia
  • kansallisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 5
Lisätietoja 5 is a maximum number of persons

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Basel III

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Sisämarkkinat
  • Talous- ja raha-asiat
  • Verotus

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Naspa is part of the German “Sparkassen-Finanzgruppe” and thus part of the loss-sharing agreement between German savings banks, land banks and land building societies. The umbrella organisation for Sparkassen-Finanzgruppe is “Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV)”, located in Berlin.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

please see balance sheet information on Naspa's homepage www.naspa.de

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.