Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Nassauische Sparkasse

Tunnusnumber registris: 51160458880-23
Registreerimise kuupäev: 31.05.12 22:43:40

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 5.05.14 11:19:07
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 5.05.14 11:19:07


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Nassauische Sparkasse
Akronüüm: Naspa
Õiguslik vorm: public-law institution
Veebisait: http://www.naspa.de

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Stephan Ziegler
Ametikoht: Chairman of the Board

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Stephan Ziegler
Ametikoht: Chairman of the Board

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 42-46 Rheinstrasse 
65185 Wiesbaden
SAKSAMAA
Telefoninumber: (+49) 611 364 0
Faks: (+49) 611 364661 99
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Naspa is a regional savings bank in Germany with the usual goals for such a firm
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • piirkondlikud
  • riiklikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 5
Lisateave: 5 is a maximum number of persons

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Basel III

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Majandus- ja rahaküsimused
  • Maksustamine
  • Siseturg

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Naspa is part of the German “Sparkassen-Finanzgruppe” and thus part of the loss-sharing agreement between German savings banks, land banks and land building societies. The umbrella organisation for Sparkassen-Finanzgruppe is “Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV)”, located in Berlin.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

please see balance sheet information on Naspa's homepage www.naspa.de

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.