Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

ADHD-Europe

Αριθμός μητρώου: 51133501289-52
ημερομηνία της εγγραφής: 03/03/2009 19:17:52

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 09/04/2015 14:00:36
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 09/04/2015 14:00:36
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 09/04/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

ADHD-Europe

ADHD-Europe

ASBL

    Τμήμα εγγραφής

III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Avenskouter, 13
9820 Merelbeke
ΒΕΛΓΙΟ

(+32473) 617279

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κυρία  Andrea Bilbow

President

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Andrea Bilbow

President

    Στόχοι και αποστολή

The purpose of ADHD-Europe ivzw is to advance the rights of, and advocate on every level throughout Europe for, people affected by ADHD and co-occurring conditions in order to help them fulfill their potential.
It shall also promote the dissemination of information and support to those who live, or are in contact, with persons who have ADHD.
ADHD-Europe promotes ADHD awareness and information on a European level, promoting evidence-based treatment and supporting the efforts of its members throughout Europe, in an effort to combat ignorance, stigma and intolerance with regard to AD/HD.
Other fields of activity are in the area of
- public and professional education,
- rights of individuals and their families,
- support for, and participation in, scientific research around ADHD and co occurring conditions.
ADHD-Europe l encourages discussion, opinion forming and public debate in the area of mental health care.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

We are collaborating partners in the joint action work package (WP7) on Mental Health in Schools

We are partners in the EU funded Adocare project to build a European Expert network in adapted (specialist) Adolescent Mental healthcare

In 2014 ADHD –Europe submitted a response to the public consultation on Europe 2020. We also took part in the European Commission’s day of disability conference and several parliamentary interest group meetings concerning mental health issues.


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Organisation of the AD/HD Awareness Week September 2010

Participation in events such as:
- Advocacy Engagement Workshop (EATG, IFPA and EUFAMI): 16/11/2010
- ADHD Awareness Event "Paying attention: the impact of ADHD in Europe", hosted by Ms Nessa Childers, MEP; our expresident Myriam Menter spoke for ADHD-Europe: 10/11/2010.
- Challenging Poverty – Creating Hope. Breaking the Cycle of Poverty and Mental Health Problems (Mental Health Europe: 22-23/10/2010
- II Foro Social sobre Salud Mental, Barcelona: 18/10/2010

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 4

4

1

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Δημόσια υγεία
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εκπαίδευση
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Νεολαία

    Μέλη

1

Organization
Verein Adapt
Aandacht
ADHD, ASC & LD Belgium
TDA/H Belgique
BUDENJE
ADD-ADHD Cyprus
ADHD-Foreningen
ADHD-Liitto RY
HyperSupers TDAH France
ADHS Deutschland e.V.
Juvemus e.V.
ADHD Hellas
O Kyriakos
ADHD- Hungary Foundation
HADD
INCADDS
AIFA ONLUS
Treffpunkt ADHS
ADHD Malta
IMPULS
ADHD Norge
FAHYDA
FEAADAH
Fundacion ADANA
Riksforbundet Attention
Hiperaktivite
ADDISS
Dundee and Angus

 • ΑΥΣΤΡΙΑ
 • ΒΕΛΓΙΟ
 • ΓΑΛΛΙΑ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • ΔΑΝΙΑ
 • ΕΛΛΑΔΑ
 • ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
 • ΙΡΛΑΝΔΙΑ
 • ΙΣΠΑΝΙΑ
 • ΙΤΑΛΙΑ
 • ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
 • ΚΡΟΑΤΙΑ
 • ΚΥΠΡΟΣ
 • ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
 • ΜΑΛΤΑ
 • ΟΥΓΓΑΡΙΑ
 • ΣΟΥΗΔΙΑ
 • ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
 • ΝΟΡΒΗΓΙΑ

- Mental Health Europe
- European Public Affairs Directory
- European Patient Group Directory
-Gamian Europe

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

9.186 €

2.871 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

0 €

0 €

2.871 €

6.315 €

1.105 €

5.210 €

Current funding sources for 2014 and projected for 2015 will be from
1. membership fees
2. individual donations
3. Collaboration, participation in and contribution to scientific research projects undertaken by professional consortiums, funded by grants from for example Horizon 20/20

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
In addition Board members of ADHD Europe adhere to a code of conduct defined by the organisations