Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

ADHD-Europe

Αριθμός μητρώου: 51133501289-52
ημερομηνία της εγγραφής: 3/3/2009 7:17:52 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 4/3/2014 7:06:00 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 4/3/2014 7:06:00 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: ADHD-Europe
Ακρωνύμιο: ADHD-Europe
Νομικό καθεστώς: international non-profit association
Δικτυακός τόπος: http://www.adhdeurope.eu

Τμήματα

Τμήμα: III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις
και ειδικότερα: Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κυρία  Andrea Bilbow
Θέση: President

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κυρία  Andrea Bilbow
Θέση: president

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 13 Avenskouter 
9820 Merelbeke
ΒΕΛΓΙΟ
Αριθμός τηλεφώνου: (+32473) 617279
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία: Andrea Bilbow, president

Sue Chrysostomou, secretary

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: The purpose of ADHD-Europe ivzw is to advance the rights of, and advocate on every level throughout Europe for, people affected by ADH/HD and co-morbid conditions in order to help them fulfill their full potential.
ADHD-Europe shall facilitate the efforts of national and regional AD/HD organisations in Europe to acquire the necessary funding to enable them to implement projects and prodcedures to improve the lives of people with AD/HD.
It shall also promote the dissemination of information and support to those who live, or are in contact, with persons who have AD/HD.
ADHD-Europe shall promote AD/HD awareness and information on a European level, promoting evidence-based treatment and supporting the efforts of its members throughout Europe, in an effort to combat ignorance, stigma and intolerance with regard to AD/HD.
Other fiels of activity shall be in the area of
- public and professional education,
- rights of individuals and their families,
- support for, and participation in, scientific research with particular emphasis on early intervention.
As an information center, ADHD-Europe shall encourage discussion, opinion forming and public debate in the area of mental health care.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 9
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Organisation of the AD/HD Awareness Week September 2010

Participation in events such as:
- Advocacy Engagement Workshop (EATG, IFPA and EUFAMI): 16/11/2010
- ADHD Awareness Event "Paying attention: the impact of ADHD in Europe", hosted by Ms Nessa Childers, MEP; our president Myriam Menter spoke for ADHD-Europe: 10/11/2010.
- Challenging Poverty – Creating Hope. Breaking the Cycle of Poverty and Mental Health Problems (Mental Health Europe: 22-23/10/2010
- II Foro Social sobre Salud Mental, Barcelona: 18/10/2010

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Δημόσια υγεία
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εκπαίδευση
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Νεολαία

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 28
Αριθμός των οργανισμών μελών. 26
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
 • Adapt Verein (1 Μέλη)
 • ADHD-ASC-Dyslexia Family Resources Brussels (1 Μέλη)
 • TDAH Belgique (1 Μέλη)
 • Hyperactive dreamers (1 Μέλη)
 • ADHD Liitto (1 Μέλη)
 • Hypersupers TDAH France (1 Μέλη)
 • ADHS Deutschland (1 Μέλη)
 • O Kiriakos (1 Μέλη)
 • ADHD Hellas (1 Μέλη)
 • ADHD Hungary (1 Μέλη)
 • HADD (1 Μέλη)
 • INCADDS (1 Μέλη)
 • AIFA Onlus (1 Μέλη)
 • Treffpunkt ADHS (1 Μέλη)
 • ADHD Family Support Group Malta (1 Μέλη)
 • Impuls (1 Μέλη)
 • ADANA Foundation (1 Μέλη)
 • FEAADAH (1 Μέλη)
 • Riksförbundet Attention (1 Μέλη)
 • ADHD Norge (1 Μέλη)
 • ADHD Denmark (1 Μέλη)
 • Hiperaktivite (1 Μέλη)
 • ADD-ADHD Cyprus (1 Μέλη)
 • ADDISS UK (1 Μέλη)
 • AdS.e.V. Germany (1 Μέλη)
 • Aandacht ADHD volwassenen (1 Μέλη)
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:
 • ΑΥΣΤΡΙΑ
 • ΒΕΛΓΙΟ
 • ΓΑΛΛΙΑ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • ΔΑΝΙΑ
 • ΕΛΛΑΔΑ
 • ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
 • ΙΡΛΑΝΔΙΑ
 • ΙΣΠΑΝΙΑ
 • ΙΤΑΛΙΑ
 • ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
 • ΚΡΟΑΤΙΑ
 • ΚΥΠΡΟΣ
 • ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
 • ΜΑΛΤΑ
 • ΟΥΓΓΑΡΙΑ
 • ΣΟΥΗΔΙΑ
 • ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

 • ΝΟΡΒΗΓΙΑ
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
- World Federation of ADHD
- Mental Health Europe
- European Public Affairs Directory
- European Patient Group Directory
- Fundamental Rights Platform

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2012 - 12/2012
Συνολικός προϋπολογισμός: 4.500
από δημόσια χρηματοδότηση: 0
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις:
- Επιχορηγήσεις:
- από εθνική χρηματοδότηση: 0
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση: 0
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 4.500
- δωρεές: 0
- συνδρομές μελών: 4.500
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:

At the Annual Global Meeting of 2009 the members decided that ADHD-Europe does not accept funding from pharmaceutical companies, but ADHD-Europe will collaborate in the creation of educational materials and projects funded by such companies, provided these are not linked to promotion of a particular product.


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.