Navigációs útvonal

További eszközök

  • Nyomtatható változat
  • Szövegméret csökkentése
  • Szövegméret növelése
  • Kontrasztos megjelenítés
  • Alapértelmezett színséma
A nyilvántartott profilja

Unione delle Camere Penali Italiane

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 5108838654-51
Regisztráció időpontja: 2008.11.18. 19:20:54

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 2013.10.22. 15:10:37
Az utolsó éves frissítés időpontja: 2013.10.22. 15:10:37


Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Név / szervezet neve: Unione delle Camere Penali Italiane
Rövidítés: UCPI
Jogi forma: Associazione
Honlap: http://www.camerepenali.it

Kategóriák

Kategória: II - Intézményen belüli lobbisták és szakszervezetek/szakmai szervezetek
ezen belül: Kereskedelmi, gazdasági és szakmai szervezetek

Jogilag felelős személy

Családnév, utónév: Valerio Spigarelli
Beosztás: Presidente

Az uniós kapcsolatokért állandó jelleggel felelős személy

Családnév, utónév: Carmela Parziale
Beosztás: Avvocato, componente della Giunta Nazionale

Elérhetőségek:

A szervezet székhelyének címe: del Banco di Santo Spirito  42
Roma 00186
OLASZORSZÁG
Telefonszám: (+39) 0632500588
Faxszám: (+39) 063207040
Az elérhetőségekre vonatkozó további információk:

Célkitűzések és küldetés

A szervezet célkiűzései és küldetése: L'Unione delle Camere Penali Italiane è una associazione priva di scopo di lucro che riunisce su base volontaria 132 Camere territoriali rappresentative di oltre 9.000 avvocati italiani dediti all'esercizio della difesa nel processo penale. L'Unione delle Camere Penali promuove i valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale, secondo i principi consacrati nella CEDU, ed è impegnata nella tutela del prestigio dell'avvocatura e della funzione del difensore nel processo. L'attività dell'Unione, da sempre caratterizzata da assoluta indipendenza e da un'ampia trasversalità politica, si articola nell'elaborazione di proposte di riforma legislativa, nella promozione di studi ed iniziative culturali e politiche volti a migliorare la giustizia penale, nel sostegno a riforme dell'ordinamento giudiziario e di quello forense aderenti alle esigenze della collettività e coerenti con i principi del giusto processo. Le Camere Penali associate nell'Unione svolgono, in modo coordinato ed uniforme, opera di formazione dei giovani penalisti e di aggiornamento professionale, di monitoraggio della qualità e dell'efficienza del processo penale nelle varie realtà territoriali, di collaborazione e discussione con le istituzioni giudiziarie e forensi sulle questioni che si pongono, a livello locale, sui temi della giustizia penale e della difesa nel processo. L'Unione delle Camere Penali, con lo sviluppo delle competenze dell'Unione Europea nel diritto e nella procedura penale ha da tempo orientato la propria attività anche verso le tematiche di diritto penale comunitario ed ha, allo scopo, istituito al proprio interno un Osservatorio dedicato all'approfondimento delle relative questioni.
A szervezet az alábbi szint(ek)en végez érdekképviseleti tevékenységet:
  • országos
  • európai

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt vevő személyek száma

Személyek száma: 0
Kiegészítő információk:

Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Nincs akkreditált személy

Tevékenységek

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekkel az előző évben lefedett főbb uniós kezdeményezések::


L'Unione delle Camere Penali Italiane è una associazione priva di scopo di lucro che riunisce su base volontaria 132 Camere territoriali rappresentative di oltre 9.000 avvocati italiani dediti all'esercizio della difesa nel processo penale. L'Unione delle Camere Penali promuove i valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale, secondo i principi consacrati nella CEDU, ed è impegnata nella tutela del prestigio dell'avvocatura e della funzione del difensore nel processo. L'attività dell'Unione, da sempre caratterizzata da assoluta indipendenza e da un'ampia trasversalità politica, si articola nell'elaborazione di proposte di riforma legislativa, nella promozione di studi ed iniziative culturali e politiche volti a migliorare la giustizia penale, nel sostegno a riforme dell'ordinamento giudiziario e di quello forense aderenti alle esigenze della collettività e coerenti con i principi del giusto processo. Le Camere Penali associate nell'Unione svolgono, in modo coordinato ed uniforme, opera di formazione dei giovani penalisti e di aggiornamento professionale, di monitoraggio della qualità e dell'efficienza del processo penale nelle varie realtà territoriali, di collaborazione e discussione con le istituzioni giudiziarie e forensi sulle questioni che si pongono, a livello locale, sui temi della giustizia penale e della difesa nel processo. L'Unione delle Camere Penali, con lo sviluppo delle competenze dell'Unione Europea nel diritto e nella procedura penale ha da tempo orientato la propria attività anche verso le tematiche di diritto penale comunitario ed ha, allo scopo, istituito al proprio interno un Osservatorio dedicato all'approfondimento delle relative questioni.

Azok a témakörök, melyek esetében e-mail értesítés küldhető a nyilvános konzultációkról és ütemtervekről;

A szervezet által megadott érdekeltségi területek:
  • Belügyi
  • Jogérvényesülési és alapvető jogok

Hálózatok

A szervezet tagsági viszonya valamely egyesületben, szövetségben vagy hálózatban (akár ideiglenes jelleggel is).

Pénzügyi adatok

Pénzügyi év: 01/2012 - 01/2013
A közvetlenül az uniós intézményeknél végzett lobbitevékenységhez kötődő költségek becsült összege e pénzügyi év során: >= 450000  € és < 500000  €
A regisztrálást megelőző évben az uniós intézményeitől kapott finanszírozás összege és forrása
Beszerzés: 0 €
Támogatások: 0 €
A szervezet által az átláthatóság biztosításához szükségesnek ítélt pénzügyi információk és egyéb adatok:


Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.