Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Interessengemeinschaft Deutscher Versicherungsmakler e.V.

Numărul de identificare din Registru: 5107808376-68
Data înscrierii: 08.09.2008 15:09:38

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 31.03.2014 10:11:02
Data ultimei actualizări anuale: 12.08.2013 08:29:33


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Interessengemeinschaft Deutscher Versicherungsmakler e.V.
Acronim: IGVM e.V.
Statut juridic: Eingetragener Verein
Site internet: http://www.igvm.de

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Matthias Glesel
Funcţie: Vorsitzender

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Wilfried E. Simon
Funcţie: Erster stellvertretender Vorsitzender

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Zionskirchstr.  57
10119 Berlin
GERMANIA
Numărul de telefon: (+541) 3358421
Număr de fax: (+541) 3358422
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Klare Definition von Pflichten und Rechten eines Versicherungsmaklers - und zwar vor, während und nach der Versicherungsvermittlung;
Uneingeschränkte Erlaubnis zur Versicherungsvermittlung und - Beratung gegenüber jedermann;
Freie Wahl der Abrechnungsmodalitäten;
Deckungsmöglichkeit für Versicherungsmakler bei jedem in Deutschland tätigen Versicherer, auch ohne Courtagezusage.

'Versicherungsmakler' als eigenständiger, staatlich anerkannter Ausbildungsberuf;
Selbstverständliche Teilnahme an berufsständischen und fachlichen Fortbildungskursen, mindestens einmal jährlich.

Nutzung einheitlicher Qualitätsstandards, was die Risikoanalyse, den Vermittlungsvorgang und die Schadensbetreuung angeht.

Festigung des Berufsbildes eines Versicherungsmaklers als eines auf der Seite seiner Mandanten stehenden, unabhängigen Beraters und Vermittlers, im Gegensatz zum Vertreter eines oder mehrerer Versicherer.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • naţional

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Verbandsgründung 2008

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri Interne
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Întreprinderi
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Piaţă internă

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 12/2012
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

Verbandsgründung im Jahre 2008

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.