Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Interessengemeinschaft Deutscher Versicherungsmakler e.V.

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 5107808376-68
Data rejestracji: 08/09/2008 15:09:38

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 03/07/2015 12:24:56
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 03/07/2015 12:24:56
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 03/07/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Interessengemeinschaft Deutscher Versicherungsmakler e.V.

IGVM e.V.

Eingetragener Verein

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Stowarzyszenia branżowe i przemysłowe

    Dane kontaktowe

Zionskirchstr., 57
10119 Berlin
NIEMCY

(+49) 12059243

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Matthias Glesel

Vorsitzender

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Wilfried E. Simon

Erster stellvertretender Vorsitzender

    Cele i zakres obowiązków

Klare Definition von Pflichten und Rechten eines Versicherungsmaklers - und zwar vor, während und nach der Versicherungsvermittlung;
Uneingeschränkte Erlaubnis zur Versicherungsvermittlung und - Beratung gegenüber jedermann;
Freie Wahl der Abrechnungsmodalitäten;
Deckungsmöglichkeit für Versicherungsmakler bei jedem in Deutschland tätigen Versicherer, auch ohne Courtagezusage.

'Versicherungsmakler' als eigenständiger, staatlich anerkannter Ausbildungsberuf;
Selbstverständliche Teilnahme an berufsständischen und fachlichen Fortbildungskursen, mindestens einmal jährlich.

Nutzung einheitlicher Qualitätsstandards, was die Risikoanalyse, den Vermittlungsvorgang und die Schadensbetreuung angeht.

Festigung des Berufsbildes eines Versicherungsmaklers als eines auf der Seite seiner Mandanten stehenden, unabhängigen Beraters und Vermittlers, im Gegensatz zum Vertreter eines oder mehrerer Versicherer.

krajowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

MIFID 2


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Verbandsgründung 2008

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

25%: 5

5

1,2

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

  • konkurencja
  • konsumenci
  • przedsiębiorstwa
  • rynek wewnętrzny
  • sprawiedliwość i prawa podstawowe
  • sprawy gospodarcze i finansowe
  • sprawy wewnętrzne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

10 000 €–24 999 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

Verbandsgründung im Jahre 2008

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.