Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Interessengemeinschaft Deutscher Versicherungsmakler e.V.

Identifikační číslo v rejstříku: 5107808376-68
Datum registrace: 08/09/2008 15:09:38

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 30/05/2017 09:59:04
Datum poslední roční aktualizace je: 30/05/2017 09:59:04
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 30/05/2018

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Interessengemeinschaft Deutscher Versicherungsmakler e.V.

IGVM e.V.

Eingetragener Verein

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Zionskirchstr. 57
10119 Berlin
NĚMECKO

(+49)12059243

    Osoba s právní odpovědností

pan  Matthias Glesel

Vorsitzender

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Wilfried E. Simon

Erster stellvertretender Vorsitzender

    Cíle a úkoly

Klare Definition von Pflichten und Rechten eines Versicherungsmaklers - und zwar vor, während und nach der Versicherungsvermittlung;
Uneingeschränkte Erlaubnis zur Versicherungsvermittlung und - Beratung gegenüber jedermann;
Freie Wahl der Abrechnungsmodalitäten;
Deckungsmöglichkeit für Versicherungsmakler bei jedem in Deutschland tätigen Versicherer, auch ohne Courtagezusage.

'Versicherungsmakler' als eigenständiger, staatlich anerkannter Ausbildungsberuf;
Selbstverständliche Teilnahme an berufsständischen und fachlichen Fortbildungskursen, mindestens einmal jährlich.

Nutzung einheitlicher Qualitätsstandards, was die Risikoanalyse, den Vermittlungsvorgang und die Schadensbetreuung angeht.

Festigung des Berufsbildes eines Versicherungsmaklers als eines auf der Seite seiner Mandanten stehenden, unabhängigen Beraters und Vermittlers, im Gegensatz zum Vertreter eines oder mehrerer Versicherer.

celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Finanzmarktrichtlinie MIFID 2
Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der Versicherungsvertriebsrichtlinie (IDD)


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Verbandsgründung 2008

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 5

5

1,2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Hospodářská soutěž
  • Hospodářské a finanční věci
  • Ochrana spotřebitele
  • Podnikání
  • Spravedlnost a základní práva
  • Vnitřní trh
  • Vnitřní věci

    Členství a příslušnost

    Finanční údaje

01/2015  -  12/2015

>= 25 000 € a < 49 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

Verbandsgründung im Jahre 2008

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
IGVM Verhaltenskodex unter https://www.igvm.de/igvm-verhaltenskodex-2/