Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Deutscher Brauer-Bund e.V.

Идентификационен номер в Регистъра: 50878746386-39
Дата на регистрация: 11-8-8 10:00:27

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-7-21 16:09:32
Последната годишна актуализация е извършена на 14-7-21 16:09:32


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Deutscher Brauer-Bund e.V.
Инициали: DBB
Правен статут: Verein
Уебсайт: http://www.brauer-bund.de

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Търговски, стопански и професионални асоциации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Holger Eichele
Длъжност: Hauptgeschäftsführer

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Holger Eichele
Длъжност: Hauptgeschäftsführer

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Neustädtische Kirchstraße  7A
Пощенска кутия: 64 01 37
10117 Berlin
ГЕРМАНИЯ
Телефонен номер: (+4930) 2091670
Факс: (+4930) 20916799
Друга информация за връзка: Büro Brüssel
Boulevard Charlemagne, 96
B-1000 Bruxelles
Tel. (+322)2343737
Fax (+322) 2343739

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Der Deutsche Brauer-Bund e.V. (DBB) ist die Interessenvertretung aller deutschen Brauereien. Er bildet und pflegt mit seinen Mitgliedern Netzwerke auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene zur Durchsetzung aller Brancheninteressen. Er steht als Marke für die Interessenwahrnehmung. Nach innen und nach außen ist er Plattform für Erfahrungsaustausch und Formulierung gemeinsamer
Positionen.
Интересите на организацията са на:
 • регионално равнище
 • национално равнище
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 3
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


EU-Forum Alkohol&Gesundheit

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Безопасност на храните
 • Бюджет
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Конкуренция
 • Митници
 • Обществено здраве
 • Околна среда
 • Потребители
 • Предприятия
 • Транспорт
 • Търговия

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Der Deutsche Brauer-Bund ist Mitglied im europäischen Brauerdachverband, den The Brewers of Europe.

Финансови данни

Отчетна година: 07/2013 - 06/2014
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

Die aufgewendeten Mittel entstammen durchweg aus Mitgliedsbeiträgen.

Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.