Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks

Идентификационен номер в Регистъра: 50813891737-43
Дата на регистрация: 09-5-22 11:39:19

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-5-27 11:25:53
Последната годишна актуализация е извършена на 14-5-27 11:25:53


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks
Инициали: GAMIAN-Europe
Правен статут: International Non-Profit Association
Уебсайт: http://www.gamian.eu

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Госпожа  Pedro Montellano
Длъжност: President

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Госпожа  Christine Marking
Длъжност: Policy advisor

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Rue Washington  40
B1050 Brussels
БЕЛГИЯ
Телефонен номер: (+32494) 527980
Факс: (+329) 2703270
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: GAMIAN-Europe, a patient-driven pan-European organisation, seeks to represent the interests and inclusion of persons affected by mental illness and to advocate for their rights.

GAMIAN-Europe was established in 1998 as a representative coalition of patient organisations. Putting the patient at the centre of all issues of the EU healthcare debate, the organisation aims to bring together and support the development and policy influencing capacity of local, regional and national organisations active in the field of mental health.

GAMIAN Europe addresses the following topics:

Advocacy

Ø Act as the voice for patients, both at EU as well as at national level, and demonstrate that this voice is useful as well as indispensable

Ø Ensure that patients are at the centre of all aspects of healthcare provision

Ø Work to improve the availability, accessibility, and quality of treatment for all mental health problems

Information and education

Ø Improve the provision, reliability and quality of information on mental health problems for patients as well as the general public

Ø Assist in improving the training, education and understanding of mental illness of health and other professionals

Stigma and discrimination

Ø Increase awareness, knowledge and understanding of mental health problems

Ø Help reduce stigma, prejudice, and ignorance in relation to mental health problems and fight discrimination

Patients rights

Ø Focus on the development and enforcement of rights for persons affected by mental health problems, e.g. access to appropriate treatment

Cooperation, partnerships and capacity building

Ø Enable patient groups to collaborate with health professionals, policy makers, academics, and industry
Интересите на организацията са на:
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 5
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


In order to reach its objectives, GAMIAN-Europeprovides information and support to member organisations by means of educational seminars, conventions, a regular EU newsletter, handbooks on specific mental illnesses, and an up-to-date and accessible website.
facilitates an open and inclusive pan-European dialogue among patient organisations and other interested bodies to exchange information and ideas.
shares experience and examples of good practice to strengthen the role and voice of patient organisations and effective input in EU and national policy development.
forms active partnerships and cooperation with other stakeholders, e.g. the media, organisations (local, regional, national, European and academic institutions), employers and trade unions, the pharmaceutical industry, government and regulatory bodies and insurers with a view to
- securing the best possible treatment for patients with a mental illness and at the earliest possible opportunity

- supporting the development of health/mental health policies which take account of the views of patients

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Информационно общество
 • Научни изследвания и технологии
 • Обществено здраве
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Трансевропейски мрежи
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Хуманитарна помощ

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 0
Брой на членуващите организации: 3
Членуващи организации (Брой членове) :
 • ADEB Portugal (1 700 Членове)
 • Richmond Foundation Malta (100 Членове)
 • Ups&Downs Belgium (250 Членове)
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • БЕЛГИЯ
 • ГЪРЦИЯ
 • ДАНИЯ
 • ЕСТОНИЯ
 • ИРЛАНДИЯ
 • ИСПАНИЯ
 • ИТАЛИЯ
 • КИПЪР
 • ЛАТВИЯ
 • ЛИТВА
 • ЛЮКСЕМБУРГ
 • МАЛТА
 • НИДЕРЛАНДИЯ
 • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
 • ПОЛША
 • ПОРТУГАЛИЯ
 • РУМЪНИЯ
 • СЛОВАКИЯ
 • СЛОВЕНИЯ
 • УНГАРИЯ
 • ФИНЛАНДИЯ
 • ФРАНЦИЯ
 • ХЪРВАТИЯ
 • ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
 • ШВЕЦИЯ

Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Member of International alliance of Patient Organisations - IAPO
Member of the European Patients Forum -EPF
Member of the European Brain Council - EBC
Member of EPPOSI

Финансови данни

Отчетна година: 07/2012 - 06/2013
Общ бюджет: 212 450
от който публични средства:
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства:
- от национални източници:
- от регионални източници:
други източници: 212 450
- дарения: 5 000
- членски вноски: 25 250
Convention fees : 1 800
Activities in Connection with Projects : 95 400
Interest Group : 15 000
Unrestricted Grants : 70 000
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 200000  € и < 250000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.