Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

GMB trade union

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 50735773982-68
Data Reġistrazzjoni: 03/08/2010 12:13:13

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 08/07/2014 17:49:09
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 08/07/2014 17:46:24


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: GMB trade union
Akronimu: GMB
Statut legali: Trade Union
Websajt: http://gmb.org.uk

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Trejdjunjins

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Paul Kenny
Kariga: General Secretary

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjorina  Kathleen Walker Shaw
Kariga: GMB European Officer

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 22 Stephenson Way 
LONDON NW1 2HD
IR-RENJU UNIT
Numru tat-telefon: (+0044) 207 391 6700
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: GMB BRUSSELS OFFICE
Rue Guimard 7
1040 brussels
Belgium

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: To protect and promote the interests of GMB members and their families at national, European and Intenational level,and to work within the International trade union solidarity networks to promote rights, freedoms and decent work and dignity for all.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • sotto-nazzjonali
 • Nazzjonali
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 2
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Employment and social rights, Decent work and social agenda, trade union rights and freedoms, collective bargaining, organising rights and freedoms, public procurement, working time, agency workers rights, posting of workers, health an safety, victims rights, economic governance and crisis issues, FTT, Tax fraud, evasion and avoidance

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet Interni
 • Ambjent
 • Enerġija
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Kummerċ
 • Relazzjonijiet esterni
 • Saħħa pubblika
 • Suq Intern
 • Trasport
 • Żvilupp

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
TUC, ITUC, ETUC, EPSU, UNI EUROPA, ETF, EFBWW,IndustriALL (EU and International) EFFAT

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 04/2013 - 03/2014
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.