Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Zwiebelfreunde e.V.

Αριθμός μητρώου: 50673266116-25
ημερομηνία της εγγραφής: 29/06/2011 15:22:20

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 05/02/2015 17:44:46
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 05/02/2015 17:44:46
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 05/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Zwiebelfreunde e.V.

Gemeinnütziger Verein

    Τμήμα εγγραφής

III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

c/o DID Dresdner Institut für Datenschutz
Palaisplatz 3
01097 Dresden
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+49) 351 212 960 18

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Moritz Bartl

Vorstand

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Moritz Bartl

Vorstand

    Στόχοι και αποστολή

“Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.” (Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, 1948) Der Zugang zu und Austausch durch Medien ist integraler Bestandteil einer demokratischen Werteordnung. Die Zwiebelfreunde fördern Maßnahmen, anonymisierte und verschlüsselte Kommunikationskanäle insbesondere für politisch oder kulturell Verfolgte und Journalisten zur Verfügung zu stellen. Dadurch wird ein freier Meinungsaustausch auch im Umfeld von Zensur und Überwachung ermöglicht.

παγκόσμιου επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

-


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

-

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 10

10

2,5

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Επικοινωνία
 • Κοινωνία της πληροφορίας

    Μέλη

15

https://www.torservers.net/partners.html

 • ΑΥΣΤΡΙΑ
 • ΓΑΛΛΙΑ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
 • ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
 • ΣΟΥΗΔΙΑ
 • ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
 • ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
 • ΙΣΛΑΝΔΙΑ
 • ΚΑΝΑΔΑΣ

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

< 9.999  

20.000 €

0 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

20.000 €

15.000 €

5.000 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.