Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Zwiebelfreunde e.V.

Identifikační číslo v rejstříku: 50673266116-25
Datum registrace: 29/06/2011 15:22:20

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 05/02/2015 17:44:46
Datum poslední roční aktualizace je: 05/02/2015 17:44:46
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 05/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Zwiebelfreunde e.V.

Gemeinnütziger Verein

    Oddíl Registrace

III - Nevládní organizace

nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

    Kontaktní údaje

c/o DID Dresdner Institut für Datenschutz
Palaisplatz 3
01097 Dresden
NĚMECKO

(+49) 351 212 960 18

    Osoba s právní odpovědností

pan  Moritz Bartl

Vorstand

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Moritz Bartl

Vorstand

    Cíle a úkoly

“Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.” (Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, 1948) Der Zugang zu und Austausch durch Medien ist integraler Bestandteil einer demokratischen Werteordnung. Die Zwiebelfreunde fördern Maßnahmen, anonymisierte und verschlüsselte Kommunikationskanäle insbesondere für politisch oder kulturell Verfolgte und Journalisten zur Verfügung zu stellen. Dadurch wird ein freier Meinungsaustausch auch im Umfeld von Zensur und Überwachung ermöglicht.

celosvětové

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

-


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

-

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 10

10

2,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Zahraniční a bezpečnostní politika

    Členství a příslušnost

15

https://www.torservers.net/partners.html

 • FINSKO
 • FRANCIE
 • LUCEMBURSKO
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • RAKOUSKO
 • ŠVÉDSKO
 • ISLAND
 • KANADA
 • SPOJENÉ STÁTY

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999  

20 000 €

0 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

20 000 €

15 000 €

5 000 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.