Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Zwiebelfreunde

Identifikační číslo v rejstříku: 50673266116-25
Datum registrace: 29.6.11 15:22:20

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 16.6.14 4:44:47
Datum poslední roční aktualizace je 16.6.14 4:44:47


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Zwiebelfreunde
Zkratka:
Právní forma Gemeinnütziger Verein
Internetové stránky: http://www.torservers.net/

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Moritz Bartl
Funkce: Vorstand

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Moritz Bartl
Funkce: Vorstand

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: c/o DID Dresdner Institut für Datenschutz, Palaisplatz 3
01097 Dresden
NĚMECKO
Telefon: (+49) 351 212 960 18
Číslo faxu: (+49) 91130 844 667 48
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: “Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.” (Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, 1948) Der Zugang zu und Austausch durch Medien ist integraler Bestandteil einer demokratischen Werteordnung. Die Zwiebelfreunde fördern Maßnahmen, anonymisierte und verschlüsselte Kommunikationskanäle insbesondere für politisch oder kulturell Verfolgte und Journalisten zur Verfügung zu stellen. Dadurch wird ein freier Meinungsaustausch auch im Umfeld von Zensur und Überwachung ermöglicht.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
  • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 15
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


-

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
  • Informační společnost
  • Zahraniční a bezpečnostní politika

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 15
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
  • NĚMECKO

Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 20 000
z toho veřejné financování:
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů:
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 20 000
- dary: 15 000
- členské příspěvky: 5 000
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.