Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Union des Transports Publics et ferroviaires

Identitātes numurs Reģistrā: 50629161801-61
Reģistrācijas datums: 05/06/2009 10:16:30

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 21/04/2015 09:50:30
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 21/04/2015 09:50:30
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 21/04/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Union des Transports Publics et ferroviaires

UTP

Syndicat professionnel

    Reģistra nodaļa

II - Iekšējie lobisti un arodu/uzņēmēju/profesionālās asociācijas

Arodbiedrības un profesionālās asociācijas

    Kontaktinformācija

17, rue d'Anjou
Paris 75008
FRANCIJA

(+33) 01 48 74 63 51

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Claude FAUCHER

Délégué Général

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Cienījamā  Valérie BEAUDOUIN

Directrice Département Législation et Affaires européennes

    Mērķi un uzdevumi

Défend les intérêts de ses membres, lobbying, négociation accords sociaux, information de ses adhérents, données chiffrées du secteur, suivi de recherches concernant le transport public et ferroviaire, promotion du transport public et ferroviaire : organisation de salons professionnels : dont un européen, l'organisation de conférences...

 • Eiropas līmeņa
 • valsts līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

4ème Paquet Ferroviaire
Droit des passagers
Droit social
Livre blanc sur les transports
Billettique et informations voyageurs
Paquet urbain

Conférences de presse organisées à Bruxelles
Evénements avec des parlementaires
Positions, communiqués de presse, brochures...


 

L'UTP est membre de l'UITP

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

50%: 2   25%: 4

6

2

2 personnes travaillent régulièrement à temps partiel sur les dossiers européens à l'UTP. 4x25 % ont été ajoutés pour les personnes qui travaillent plus ponctuellement sur des dossiers européens.

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Valérie BEAUDOUIN 08/11/2014 06/11/2015
Mathilde NEUMANN 27/02/2015 25/02/2016

    Interešu jomas

 • Budžets
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Konkurence
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Transports
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

    Dalība organizācijās

Lien vers les membres de l'UTP :

http://www.utp.fr/images/stories/utp/ANNUAIRE_UTP_2014_basse_df.pdf

L'UTP est membre de l'UITP, l'association internationale d'opérateurs de transport public, et participe à son Comité européen qui suit toutes les questions européennes.
L'UTP est membre du cabinet Athenora et participe régulièrement à des événements d'E3PO.

    Finansiālie dati

01/2014  -  12/2014

>= 400 000 € un < 499 999 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

Nos financements proviennent principalement de la cotisation de nos adhérents et des salons que nous organisons chaque année.

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.

Organizācija ir arī deklarējusi, ka ievēro šādu citu kodeksu:
Règlement intérieur de l'UTP