Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Union des Transports Publics et ferroviaires

Identitātes numurs Reģistrā: 50629161801-61
Reģistrācijas datums: 09.5.6 10:16:30

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.16.5 12:37:30
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.16.5 12:37:30


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Union des Transports Publics et ferroviaires
Akronīms: UTP
Juridiskais statuss: Syndicat professionnel
Tīmekļa vietne: http://www.utp.fr

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Tirdzniecības, uzņēmējdarbības un profesionālās apvienības

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Claude Faucher
Amats Délégué Général

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Valérie BEAUDOUIN
Amats Directrice Département Législation et Affaires Européennes

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: rue d'Anjou  17
Paris 75008
FRANCIJA
Tālruņa numurs: (+33) 0 1 48 74 63 51
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: - Defence of the interests of its members
- Lobbying
- Negociation of the social agreements
- Advices to its members
- Datas of the sector
- Following of research concerning the public and railway transport
- Promotion of public and railway transport:
* publication of a professional magazine
* organisation of a european exhibition
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 2
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


All activities linked with urban and regional transport and railway transport (passenger and freight, in particular:

- transport policy and urban mobility
- urban environment & climate change
- competition
- liberalization of transports (4th railway package)
- public contracts: concession, public procurements passenger right
- energy and new technologies
- taxation of energy
- social affairs and employment
- research
- regional funds

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Konkurence
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Paplašināšanās
 • Patērētāji
 • Reģionālā politika
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Transports
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
UTP is a member of UITP, the International association of public transport operators.
It participates to its European Committee which follows all important European issues.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. >= 50000  € un < 100000  €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 1 943 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.