Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Union des Transports Publics et ferroviaires

Tunnistenumero rekisterissä: 50629161801-61
Rekisteröintipäivä: 5.6.2009 10:16:30

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 16.5.2014 12:37:30
Edellinen vuotuinen päivitys: 16.5.2014 12:37:30


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Union des Transports Publics et ferroviaires
Lyhenne: UTP
Organisaation oikeudellinen muoto: Syndicat professionnel
Internet-osoite: http://www.utp.fr

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Claude Faucher
Tehtävä organisaatiossa: Délégué Général

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Valérie BEAUDOUIN
Tehtävä organisaatiossa: Directrice Département Législation et Affaires Européennes

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: rue d'Anjou  17
75008 Paris
RANSKA
Puhelinnumero: (+33) 0 1 48 74 63 51
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: - Defence of the interests of its members
- Lobbying
- Negociation of the social agreements
- Advices to its members
- Datas of the sector
- Following of research concerning the public and railway transport
- Promotion of public and railway transport:
* publication of a professional magazine
* organisation of a european exhibition
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Valérie BEAUDOUIN 8.11.2014 6.11.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


All activities linked with urban and regional transport and railway transport (passenger and freight, in particular:

- transport policy and urban mobility
- urban environment & climate change
- competition
- liberalization of transports (4th railway package)
- public contracts: concession, public procurements passenger right
- energy and new technologies
- taxation of energy
- social affairs and employment
- research
- regional funds

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Energia
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Laajentuminen
 • Liikenne
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
UTP is a member of UITP, the International association of public transport operators.
It participates to its European Committee which follows all important European issues.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 50000  € - < 100000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 1 943 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.