Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver




Registreredes profil

Union des Transports Publics et ferroviaires

Identifikationsnummer i registret: 50629161801-61
Registreringsdato: 05-06-09 10:16:30

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 16-05-14 12:37:30
Seneste årlige opdatering 16-05-14 12:37:30


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Union des Transports Publics et ferroviaires
Forkortelse: UTP
Retlig form: Syndicat professionnel
Websted: http://www.utp.fr

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Claude Faucher
Stilling: Délégué Général

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Valérie BEAUDOUIN
Stilling: Directrice Département Législation et Affaires Européennes

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: rue d'Anjou  17
75008 Paris
FRANKRIG
Telefonnr.: (+33) 0 1 48 74 63 51
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: - Defence of the interests of its members
- Lobbying
- Negociation of the social agreements
- Advices to its members
- Datas of the sector
- Following of research concerning the public and railway transport
- Promotion of public and railway transport:
* publication of a professional magazine
* organisation of a european exhibition
Organisationen har interesser på:
 • nationalt plan
 • europæisk plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 2
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Fornavn Efternavn Startdato Slutdato
Valérie BEAUDOUIN 08-11-14 06-11-15

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


All activities linked with urban and regional transport and railway transport (passenger and freight, in particular:

- transport policy and urban mobility
- urban environment & climate change
- competition
- liberalization of transports (4th railway package)
- public contracts: concession, public procurements passenger right
- energy and new technologies
- taxation of energy
- social affairs and employment
- research
- regional funds

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Beskæftigelse og sociale anliggender
 • Det indre marked
 • Energi
 • Forbrugere
 • Generelle og institutionelle spørgsmål
 • Indre Anliggender
 • Konkurrence
 • Miljø
 • Regionalpolitik
 • Retlige Anliggender og grundlæggende rettigheder
 • Skat
 • Transport
 • Udvidelse

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .




UTP is a member of UITP, the International association of public transport operators.
It participates to its European Committee which follows all important European issues.

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2013 - 12/2013
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: >= 50000  € og < 100000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 1.943 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.