Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Zentralverband Kälte Klima Wärmepumpen

Id-nummer i registret: 50542977446-34
Registreringsdag: 2011-12-14 20:23:01

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-11-19 11:45:05
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-11-19 11:45:05


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Zentralverband Kälte Klima Wärmepumpen
Förkortning: ZVKKW
Associationsform (rättslig ställning): association
Webbplats: http://www.zvkkw.de

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Matthias Schmitt
Befattning: General Manager

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Matthias Schmitt
Befattning: General Manager

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Bahnhofstraße  27
53721 Siegburg
TYSKLAND
Telefon: (+49) 2241974200
Fax: (+49) 22419742020
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: ZVKKW represents the heat-pump, air-conditioning and refrigeration contractors/craftsmen, industry and wholesales in Germany. Founded in the year 2009, our membership is composed of 30 member companies and national associations across Germany, realising a turnover of over 12 Billion Euros and employing more than 42,000 people in Germany.
Organisationens intressen är:
  • Nationella
  • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


F-Gas

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Energi
  • Klimatarbetet
  • Miljö

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.