Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Zentralverband Kälte Klima Wärmepumpen

Identifikačné číslo v Registri: 50542977446-34
Dátum registrácie: 14.12.2011 20:23:01

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 19.11.2013 11:45:05
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 19.11.2013 11:45:05


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Zentralverband Kälte Klima Wärmepumpen
Skratka: ZVKKW
Právna forma: association
Internetová stránka: http://www.zvkkw.de

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Matthias Schmitt
Funkcia: General Manager

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Matthias Schmitt
Funkcia: General Manager

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Bahnhofstraße  27
53721 Siegburg
NEMECKO
Telefónne číslo: (+49) 2241974200
Fax: (+49) 22419742020
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: ZVKKW represents the heat-pump, air-conditioning and refrigeration contractors/craftsmen, industry and wholesales in Germany. Founded in the year 2009, our membership is composed of 30 member companies and national associations across Germany, realising a turnover of over 12 Billion Euros and employing more than 42,000 people in Germany.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • celoštátnej
  • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


F-Gas

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Energetika
  • Opatrenia v oblasti klímy
  • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.