Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Zentralverband Kälte Klima Wärmepumpen

Identifikačné číslo v Registri: 50542977446-34
Dátum registrácie: 14/12/2011 20:23:01

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 06/02/2015 13:54:14
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 06/02/2015 13:54:14
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 06/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Zentralverband Kälte Klima Wärmepumpen

ZVKKW

Verband

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Bahnhofstraße, 27
53721 Siegburg
NEMECKO

(+49) 2241974200

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Matthias Schmitt

General Manager

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Matthias Schmitt

General Manager

    Ciele a poslanie

ZVKKW represents the heat-pump, air-conditioning and refrigeration contractors/craftsmen, industry and wholesales in Germany. Founded in the year 2009, our membership is composed of 30 member companies and national associations across Germany, realising a turnover of over 12 Billion Euros and employing more than 42,000 people in Germany.

  • európskej
  • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

F-Gase-Verordnung
Energie-Labeling


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

F-Gas

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Energetika
  • Opatrenia v oblasti klímy
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

http://www.dkv.org/
http://www.waermepumpe.de/
http://www.izw-online.de/
http://www.oekkv.at/

http://www.epeeglobal.org/

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.