Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Zentralverband Kälte Klima Wärmepumpen

Tunnistenumero rekisterissä: 50542977446-34
Rekisteröintipäivä: 14.12.2011 20:23:01

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 17.11.2014 10:42:24
Edellinen vuotuinen päivitys: 17.11.2014 10:42:24


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Zentralverband Kälte Klima Wärmepumpen
Lyhenne: ZVKKW
Organisaation oikeudellinen muoto: association
Internet-osoite: http://www.zvkkw.de

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Matthias Schmitt
Tehtävä organisaatiossa: General Manager

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Matthias Schmitt
Tehtävä organisaatiossa: General Manager

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Bahnhofstraße  27
53721 Siegburg
SAKSA
Puhelinnumero: (+49) 2241974200
Faksinumero: (+49) 22419742020
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: ZVKKW represents the heat-pump, air-conditioning and refrigeration contractors/craftsmen, industry and wholesales in Germany. Founded in the year 2009, our membership is composed of 30 member companies and national associations across Germany, realising a turnover of over 12 Billion Euros and employing more than 42,000 people in Germany.
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • kansallisia
  • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


F-Gas

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Energia
  • Ilmastotoimet
  • Ympäristö

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.