Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Zentralverband Kälte Klima Wärmepumpen

Tunnusnumber registris: 50542977446-34
Registreerimise kuupäev: 14.12.11 20:23:01

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 17.11.14 10:42:24
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 17.11.14 10:42:24


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Zentralverband Kälte Klima Wärmepumpen
Akronüüm: ZVKKW
Õiguslik vorm: association
Veebisait: http://www.zvkkw.de

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Matthias Schmitt
Ametikoht: General Manager

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Matthias Schmitt
Ametikoht: General Manager

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 27 Bahnhofstraße 
53721 Siegburg
SAKSAMAA
Telefoninumber: (+49) 2241974200
Faks: (+49) 22419742020
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: ZVKKW represents the heat-pump, air-conditioning and refrigeration contractors/craftsmen, industry and wholesales in Germany. Founded in the year 2009, our membership is composed of 30 member companies and national associations across Germany, realising a turnover of over 12 Billion Euros and employing more than 42,000 people in Germany.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • riiklikud
  • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


F-Gas

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Energeetika
  • Keskkond
  • Kliimaküsimused

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.