Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Zentralverband Kälte Klima Wärmepumpen

Αριθμός μητρώου: 50542977446-34
ημερομηνία της εγγραφής: 14/12/2011 20:23:01

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 06/02/2015 13:54:14
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 06/02/2015 13:54:14
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 06/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Zentralverband Kälte Klima Wärmepumpen

ZVKKW

Verband

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Bahnhofstraße, 27
53721 Siegburg
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+49) 2241974200

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Matthias Schmitt

General Manager

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Matthias Schmitt

General Manager

    Στόχοι και αποστολή

ZVKKW represents the heat-pump, air-conditioning and refrigeration contractors/craftsmen, industry and wholesales in Germany. Founded in the year 2009, our membership is composed of 30 member companies and national associations across Germany, realising a turnover of over 12 Billion Euros and employing more than 42,000 people in Germany.

  • ευρωπαϊκού επιπέδου
  • εθνικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

F-Gase-Verordnung
Energie-Labeling


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

F-Gas

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 1

1

0,2

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Δράση για το κλίμα
  • Ενέργεια
  • Περιβάλλον

    Μέλη

http://www.dkv.org/
http://www.waermepumpe.de/
http://www.izw-online.de/
http://www.oekkv.at/

http://www.epeeglobal.org/

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

< 9.999  

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.