Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

SYNDICAT DES DISTRIBUTEURS INDEPENDANTS

Identifikacijska številka v Registru: 50506202591-64
Datum registracije: 07/11/2009 11:40:02

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 18/04/2015 14:24:51
Datum zadnje letne spremembe: 18/04/2015 14:24:51
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 18/04/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

SYNDICAT DES DISTRIBUTEURS INDEPENDANTS

SDI

syndicat professionnel

    Oddelek registracije

II - Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja

Sindikati in poklicna združenja

    Kontaktni podatki

Passage de la Boule blanche, 9
75012 PARIS
FRANCIJA

(+33) 0130715092

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Etienne OLLAGNIER

Président

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Christian ODDOS

Expert consultant

    Cilji in naloge

Composé de 41 sociétés adhérentes, le Syndicat des Distributeurs Indépendants a pour objet de défendre les intérêts professionnels des distributeurs indépendants, notamment :

a) de procéder à toutes études, de faire tous actes, adopter tous règlements, passer toutes conventions susceptibles d'organiser, défendre, développer la distribution cinématographique indépendante ;

b)d'organiser par voie de conventions intersyndicales ou autrement, les rapports artistiques, techniques, matériels et moraux existant entre les Distributeurs Indépendants, les théâtres cinématographiques et les producteurs ;

c)d'assurer la stricte application par ses adhérents des réglements intérieurs et des conventions intersyndicales concernant l'exercice de la profession ;

d)de représenter la profession de distributeurs cinématographiques indépendants aussi bien en France qu'à l'étranger, dans ses rapports avec l'Etat, les collectivités publiques, les associations, les syndicats et toutes autres personnes ;

e)de prendre en charge la défense et les intérêts artistiques, moraux, économiques et sociaux de la profession, tant en France qu'à l'étranger, d'assister à cet effet chacun de ses membres et d'être en justice pour défendre les intérêts collectifs de la profession ;

f)d'organiser des juridictions syndicales ou intersyndicales de conciliation et d'arbitrage ;

g)d'adhérer pour la réalisation des objets ci-dessus à toutes fédérations, confédérations, unions de chambres syndicales ou organisations internationales.

  • evropski
  • nacionalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

projet de révision des règles du droit d'auteur en Europe ; lutte contre le "piratage" numérique ; harmonisation des règles fiscales en Europe et lutte contre la fraude fiscale des sociétés domiciliées en dehors de l'Union Européenne et agissant dans le domaine audiovisuel, dans un ou plusieurs pays européens


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Le Syndicat des Distributeurs Indépendants a pour objet de défendre les intérêts professionnels des distributeurs indépendants, notamment :

a) de procéder à toutes études, de faire tous actes, adopter tous règlements, passer toutes conventions susceptibles d'organiser, défendre, développer la distribution cinématographique indépendante ;

b)d'organiser par voie de conventions intersyndicales ou autrement, les rapports artistiques, techniques, matériels et moraux existant entre les Distributeurs Indépendants, les théâtres cinématographiques et les producteurs ;

c)d'assurer la stricte application par ses adhérents des réglements intérieurs et des conventions intersyndicales concernant l'exercice de la profession ;

d)de représenter la profession de distributeurs cinématographiques indépendants aussi bien en France qu'à l'étranger, dans ses rapports avec l'Etat, les collectivités publiques, les associations, les syndicats et toutes autres personnes ;

e)de prendre en charge la défense et les intérêts artistiques, moraux, économiques et sociaux de la profession, tant en France qu'à l'étranger, d'assister à cet effet chacun de ses membres et d'être en justice pour défendre les intérêts collectifs de la profession ;

f)d'organiser des juridictions syndicales ou intersyndicales de conciliation et d'arbitrage ;

g)d'adhérer pour la réalisation des objets ci-dessus à toutes fédérations, confédérations, unions de chambres syndicales ou organisations internationales.

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

25%: 1

1

0,2

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

  • Avdiovizualno in mediji
  • Kultura

    Članstvo in povezanost z mrežami

Membre du Bureau de Liaison des Organisations du Cinéma (BLOC), organisation transversale réunissant les différentes branches de la chaîne de la création cinématographique en France
de nombreux adhérents du SDI sont membres d'Europa Distribution, regroupement de distributeurs européens de films cinématographiques

    Finančni podatki

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.