Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

SYNDICAT DES DISTRIBUTEURS INDEPENDANTS

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 50506202591-64
Data Reġistrazzjoni: 07/11/2009 11:40:02

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 12/10/2013 10:12:51
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 12/10/2013 10:12:51


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: SYNDICAT DES DISTRIBUTEURS INDEPENDANTS
Akronimu: SDI
Statut legali: syndicat professionnel
Websajt: http://www.sdicine.fr

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Trejdjunjins

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Etienne OLLAGNIER
Kariga: Co-Président

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Christian ODDOS
Kariga: Consultant

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 9 Passage de la Boule blanche 
PARIS 75012
FRANZA
Numru tat-telefon: (+33) 0130715092
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Adresse postale : 23 rue des Charmes 78110 LE VESINET (FRANCE)

Correspondant permanent : Christian ODDOS - c/o Cabinet I2C - Consultant

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Composé de 36 sociétés adhérentes, le Syndicat des Distributeurs Indépendants a pour objet de défendre les intérêts professionnels des distributeurs indépendants, notamment :

a) de procéder à toutes études, de faire tous actes, adopter tous règlements, passer toutes conventions susceptibles d'organiser, défendre, développer la distribution cinématographique indépendante ;

b)d'organiser par voie de conventions intersyndicales ou autrement, les rapports artistiques, techniques, matériels et moraux existant entre les Distributeurs Indépendants, les théâtres cinématographiques et les producteurs ;

c)d'assurer la stricte application par ses adhérents des réglements intérieurs et des conventions intersyndicales concernant l'exercice de la profession ;

d)de représenter la profession de distributeurs cinématographiques indépendants aussi bien en France qu'à l'étranger, dans ses rapports avec l'Etat, les collectivités publiques, les associations, les syndicats et toutes autres personnes ;

e)de prendre en charge la défense et les intérêts artistiques, moraux, économiques et sociaux de la profession, tant en France qu'à l'étranger, d'assister à cet effet chacun de ses membres et d'être en justice pour défendre les intérêts collectifs de la profession ;

f)d'organiser des juridictions syndicales ou intersyndicales de conciliation et d'arbitrage ;

g)d'adhérer pour la réalisation des objets ci-dessus à toutes fédérations, confédérations, unions de chambres syndicales ou organisations internationales.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
  • Nazzjonali
  • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 3
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Le Syndicat des Distributeurs Indépendants a pour objet de défendre les intérêts professionnels des distributeurs indépendants, notamment :

a) de procéder à toutes études, de faire tous actes, adopter tous règlements, passer toutes conventions susceptibles d'organiser, défendre, développer la distribution cinématographique indépendante ;

b)d'organiser par voie de conventions intersyndicales ou autrement, les rapports artistiques, techniques, matériels et moraux existant entre les Distributeurs Indépendants, les théâtres cinématographiques et les producteurs ;

c)d'assurer la stricte application par ses adhérents des réglements intérieurs et des conventions intersyndicales concernant l'exercice de la profession ;

d)de représenter la profession de distributeurs cinématographiques indépendants aussi bien en France qu'à l'étranger, dans ses rapports avec l'Etat, les collectivités publiques, les associations, les syndicats et toutes autres personnes ;

e)de prendre en charge la défense et les intérêts artistiques, moraux, économiques et sociaux de la profession, tant en France qu'à l'étranger, d'assister à cet effet chacun de ses membres et d'être en justice pour défendre les intérêts collectifs de la profession ;

f)d'organiser des juridictions syndicales ou intersyndicales de conciliation et d'arbitrage ;

g)d'adhérer pour la réalisation des objets ci-dessus à toutes fédérations, confédérations, unions de chambres syndicales ou organisations internationales.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
  • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
  • Kultura

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Membre du Bureau de Liaison des Organisations du Cinéma (BLOC), organisation transversale réunissant les différentes branches de la chaîne de la création cinématographique en France

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.