Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

SYNDICAT DES DISTRIBUTEURS INDEPENDANTS

Tunnistenumero rekisterissä: 50506202591-64
Rekisteröintipäivä: 7.11.2009 11:40:02

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 13.10.2014 8:40:08
Edellinen vuotuinen päivitys: 13.10.2014 8:40:08


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: SYNDICAT DES DISTRIBUTEURS INDEPENDANTS
Lyhenne: SDI
Organisaation oikeudellinen muoto: syndicat professionnel
Internet-osoite: http://www.sdicine.fr

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammattiliitot ja -yhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Etienne OLLAGNIER
Tehtävä organisaatiossa: Co-Président

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Christian ODDOS
Tehtävä organisaatiossa: Consultant

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Passage de la Boule blanche  9
75012 PARIS
RANSKA
Puhelinnumero: (+33) 0130715092
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: Adresse postale : 23 rue des Charmes 78110 LE VESINET (FRANCE)

Correspondant permanent : Christian ODDOS - c/o Cabinet I2C - Consultant

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Composé de 39 sociétés adhérentes, le Syndicat des Distributeurs Indépendants a pour objet de défendre les intérêts professionnels des distributeurs indépendants, notamment :

a) de procéder à toutes études, de faire tous actes, adopter tous règlements, passer toutes conventions susceptibles d'organiser, défendre, développer la distribution cinématographique indépendante ;

b)d'organiser par voie de conventions intersyndicales ou autrement, les rapports artistiques, techniques, matériels et moraux existant entre les Distributeurs Indépendants, les théâtres cinématographiques et les producteurs ;

c)d'assurer la stricte application par ses adhérents des réglements intérieurs et des conventions intersyndicales concernant l'exercice de la profession ;

d)de représenter la profession de distributeurs cinématographiques indépendants aussi bien en France qu'à l'étranger, dans ses rapports avec l'Etat, les collectivités publiques, les associations, les syndicats et toutes autres personnes ;

e)de prendre en charge la défense et les intérêts artistiques, moraux, économiques et sociaux de la profession, tant en France qu'à l'étranger, d'assister à cet effet chacun de ses membres et d'être en justice pour défendre les intérêts collectifs de la profession ;

f)d'organiser des juridictions syndicales ou intersyndicales de conciliation et d'arbitrage ;

g)d'adhérer pour la réalisation des objets ci-dessus à toutes fédérations, confédérations, unions de chambres syndicales ou organisations internationales.
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • kansallisia
  • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 3
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Le Syndicat des Distributeurs Indépendants a pour objet de défendre les intérêts professionnels des distributeurs indépendants, notamment :

a) de procéder à toutes études, de faire tous actes, adopter tous règlements, passer toutes conventions susceptibles d'organiser, défendre, développer la distribution cinématographique indépendante ;

b)d'organiser par voie de conventions intersyndicales ou autrement, les rapports artistiques, techniques, matériels et moraux existant entre les Distributeurs Indépendants, les théâtres cinématographiques et les producteurs ;

c)d'assurer la stricte application par ses adhérents des réglements intérieurs et des conventions intersyndicales concernant l'exercice de la profession ;

d)de représenter la profession de distributeurs cinématographiques indépendants aussi bien en France qu'à l'étranger, dans ses rapports avec l'Etat, les collectivités publiques, les associations, les syndicats et toutes autres personnes ;

e)de prendre en charge la défense et les intérêts artistiques, moraux, économiques et sociaux de la profession, tant en France qu'à l'étranger, d'assister à cet effet chacun de ses membres et d'être en justice pour défendre les intérêts collectifs de la profession ;

f)d'organiser des juridictions syndicales ou intersyndicales de conciliation et d'arbitrage ;

g)d'adhérer pour la réalisation des objets ci-dessus à toutes fédérations, confédérations, unions de chambres syndicales ou organisations internationales.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
  • Kulttuuri

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Membre du Bureau de Liaison des Organisations du Cinéma (BLOC), organisation transversale réunissant les différentes branches de la chaîne de la création cinématographique en France

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.