Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Packaging Recovery Organisation Europe

Identifikační číslo v rejstříku: 50432033211-34
Datum registrace: 12.2.10 16:15:20

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 16.1.14 15:20:20
Datum poslední roční aktualizace je 16.1.14 15:20:20


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Packaging Recovery Organisation Europe
Zkratka: PRO EUROPE
Právní forma sprl
Internetové stránky: http://www.proeurope.info/

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: paní  Ursula Denison
Funkce: Managing Director

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Ursula Denison
Funkce: Managing Director

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Avenue des Olympiades  2
1140 Brussels
BELGIE
Telefon: (+32) 22300067
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: info@pro-europe.info

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: PRO EUROPE s.p.r.l. (PACKAGING RECOVERY ORGANISATION EUROPE), founded in 1995, is the umbrella organisation for European packaging and packaging waste recovery and recycling schemes which mainly use the "Green Dot" trademark as a financing symbol. In its primary role, PRO EUROPE is the general licensor of the "Green Dot" trademark.

PRO EUROPE promotes and protects the international establishment and the use of the Green Dot as the symbol of producer responsibility and efficient packaging waste management;
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 1
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Packaging and packaging waste
Waste
Sustainable Consumption and Production
Producer Responsibility
Prevention
Eco design

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Hospodářská soutěž
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozšíření
 • Transevropské sítě
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
PRO EUROPE contributes to the work of the Retail Forum and Food Sustainable Consumption and Production Roundtable.

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.