Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Packaging Recovery Organisation Europe

Identifikační číslo v rejstříku: 50432033211-34
Datum registrace: 12/02/2010 16:15:20

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 16/01/2015 10:25:59
Datum poslední roční aktualizace je: 16/01/2015 10:25:59

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Packaging Recovery Organisation Europe

PRO EUROPE

sprl

    Oddíl Registrace

II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení

obchodní, podniková a profesní sdružení

    Kontaktní údaje

Avenue des Olympiades, 2
1140 Brussels
BELGIE

(+32) 22300067

(+) 

info@pro-europe.info

    Osoba s právní odpovědností

paní  Ursula Denison

Managing Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Ursula Denison

Managing Director

    Cíle a úkoly

PRO EUROPE s.p.r.l. (PACKAGING RECOVERY ORGANISATION EUROPE), founded in 1995, is the umbrella organisation for European packaging and packaging waste recovery and recycling schemes which mainly use the "Green Dot" trademark as a financing symbol. In its primary role, PRO EUROPE is the general licensor of the "Green Dot" trademark.

PRO EUROPE promotes and protects the international establishment and the use of the Green Dot as the symbol of producer responsibility and efficient packaging waste management;

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti

Packaging and packaging waste
Waste
Sustainable Consumption and Production
Producer Responsibility
Prevention
Eco design

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

1

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Hospodářská soutěž
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozšíření
 • Transevropské sítě
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

PRO EUROPE contributes to the work of the Packaging Chain Forum.

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 50 000  €

0 €

0 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.