Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

dbb beamtenbund und tarifunion

Identifikační číslo v rejstříku: 50422963046-14
Datum registrace: 15/01/2010 13:25:52

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 03/02/2015 12:36:45
Datum poslední roční aktualizace je: 03/02/2015 12:36:45
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 03/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

dbb beamtenbund und tarifunion

dbb

nicht eingetragener Verein

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

odborové organizace a profesní sdružení

    Kontaktní údaje

Friedrichstraße, 169/170
10117 Berlin
NĚMECKO

(+4930) 40814700

    Osoba s právní odpovědností

pan  Klaus Dauderstädt

Bundesvorsitzender

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Christian Moos

Leiter des Geschäftsbereichs Europa und Internationales

    Cíle a úkoly

Mit über 1,28 Millionen Mitgliedern ist der dbb die große deutsche Interessenvertretung für Beamte und Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst und im privaten Dienstleistungssektor. Der dbb versteht sich als konstruktiver Reformpartner von Politik, Verwaltung und Gesellschaft und als tatkräftiger Interessenvertreter seiner Mitglieder. Ziele des dbb sind:
• leistungsstarke und menschliche Verwaltung
• engagierte Beamte mit leistungsorientiertem Dienstrecht
• Erhalt von Tarifautonomie und Flächentarifvertrag
• moderner Föderalismus statt egoistischer Kleinstaaterei
• leistungsbezogene Bezahlung
Der dbb ist eine Spitzenorganisation von Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes und des privaten Dienstleistungssektors. Unter seinem Dach haben sich zusammengeschlossen:
• Landesbünde in allen 16 Bundesländern
• 43 Mitgliedsgewerkschaften (12 Gewerkschaften der im Bundesdienst oder im privaten Dienstleistungssektor Beschäftigten sowie 31 Fachgewerkschaften, in denen Beamte und Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst und auf kommunaler und Länderebene in Bundesorganisationen organisiert sind.)

 • evropské
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Arbeitszeitrichtlinie

Allgemeiner Rahmen für die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer

Jahresarbeitsprogramm der Europäischen Kommission

Europäischer Abend: http://www.dbb.de/themen/europa/europaeischer-abend.html

Europaarbeit des dbb: http://www.dbb.de/themen/europa.html


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

alle Fragen und Themen, die das Feld Beschäftigung und Soziales im Allgemeinen und den öffentlichen Sektor im Besonderen betreffen

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 2   50%: 1  

3

2,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Bezpečnost potravin
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Mládež
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

http://www.dbb.de/ueber-uns/mitgliedsgewerkschaften.html

CESI (Confédération Européenne des Syndicats Indépendants)
Netzwerk der Europäischen Bewegung Deutschland (EBD)
BBE Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

200 000 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

Der dbb wird im Wesentlichen durch seine europäische Dachorganisation CESI direkt gegenüber den EU-Organen vertreten. Die CESI ist registriert.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.