Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

DATEV eG

Αριθμός μητρώου: 5027241291-41
ημερομηνία της εγγραφής: 8/8/2008 12:50:12 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 1/8/2014 10:41:59 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 1/8/2014 10:41:59 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: DATEV eG
Ακρωνύμιο:
Νομικό καθεστώς: Genossenschaft
Δικτυακός τόπος: http://www.datev.de

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εταιρείες και όμιλοι

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Dieter Kempf
Θέση: Vorsitzender des Vorstands

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κυρία  Mila Otto
Θέση: Leiterin Büro Brüssel

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 6-14 Paumgartnerstraße 
90329 Nürnberg
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+0032) 27430590
Αριθμός φαξ: (+0032) 27325574
Άλλα στοιχεία: DATEV-Informationsbüro Brüssel
Rue Wiertz 25
1050 Brüssel

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Die DATEV eG, Nürnberg, ist das Softwarehaus und der IT-Dienstleister für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte sowie deren Mandanten. Über den Kreis der Mitglieder hinaus zählen auch Unternehmen, Kommunen, Vereine und Institutionen zu den Kunden.
Das Leistungsspektrum umfasst vor allem die Bereiche Rechnungswesen, Personalwirtschaft, betriebswirtschaftliche Beratung, Steuern, Enterprise Resource Planning (ERP) sowie Organisation und Planung.
Die 1966 gegründete DATEV zählt zu den größten Informationsdienstleistern und Softwarehäusern in Europa. So belegt das Unternehmen beispielsweise im bekannten Lünendonk-Ranking Platz Vier in der Kategorie Softwarehäuser (gelistet nach Umsatz in Deutschland).

Auszug aus der Satzung (Präambel):
Als genossenschaftliches Unternehmen der Angehörigen des
steuerberatenden Berufes unterstützt die DATEV eG ihre Mitglieder bei deren Berufstätigkeit mit allen Leistungen insbesondere zur Nutzung der Datenverarbeitungs-, Informations- und Kommunikationstechnik.
Die nachfolgenden Bestimmungen dieser Satzung dienen daher
dem Ziel, die in der Genossenschaft zusammengeschlossenen
Berufsangehörigen praxisgerecht, umfassend und dauerhaft zu
fördern....
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • τοπικού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 5
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Anke GEISSLER 27/8/2014 22/8/2015
Elena Mastrapasqua 17/9/2014 15/9/2015
Mila OTTO-BICKL 26/8/2014 20/8/2015

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Begleitung von EU-Initiativen u. a. in den Bereichen Steuerrecht, Berufsrecht, IT, Datenschutz, Gesellschaftsrecht

Einbringen von Positionen, z.B. durch Stellungnahmen

- Position zum Vorschlag für eine Datenschutz-Grundverordnung(Oktober 2012)
- Stellungnahme zur EU-Konsultation zum Aktionsplan unternehmerische Initiative (September 2012)

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Φορολογία

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
- Mitgliedschaft bei BITKOM (BDI, DIGITALEUROPE und Eurobusiness)
- Mitgliedschaft in IHK Nürnberg (DIHK und Eurochambres)
- Landesvertretung Bayern
- Fördermitgliedschaft beim Bundesverband der freien Berufe

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 100000  € και < 150000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.