Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen

Identifikačné číslo v Registri: 50254292140-86
Dátum registrácie: 11.8.2009 14:59:44

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 15.7.2014 11:26:08
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 15.7.2014 11:26:08


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Verband Deutscher Verkehrsunternehmen
Skratka: VDV
Právna forma: e.V.
Internetová stránka: http://www.vdv.de

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Oliver Wolff
Funkcia: Hauptgeschäftsführer

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Annika Stienen
Funkcia: Leiterin Europabüro

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Kamekestraße  37
50672 Köln
NEMECKO
Telefónne číslo: (+49) 221579790
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Adresse in Brüssel:

VDV-Europabüro
Leiterin: Annika Stienen
c/o UITP
Rue St. Marie 6
B-1080 Brüssel
Tel:0032-2-6636633
Fax:0032-2-6636623
Mail: stienen@vdv.de

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Organisation der deutschen Verkehrsunternehmen mit Tätigkeit im öffentlichen Personenverkehr und Schienengüterverkehr.
Beratung der Mitgliedsunternehmen.
Pflege des Erfahrungsaustausches zwischen ihnen und die Erarbeitung einheitlicher technischer, betrieblicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Grundlagen.
Interessensvertretung gegenüber Parlamenten, Behörden, Industrie und anderen Institutionen.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje: 1 Person in Brüssel + weitere Ressourcen (ca. 1 Person) in Köln/Berlin

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Annika Stienen 23.8.2014 18.8.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Verkehrsthemen mit Relevanz für den öffentlichen Personennah- und -fernverkehr und Schienengüterverkehr, z.B. Rechtlicher Rahmen für ÖPNV, Fahrgastrechte, EU-Initiativen zu Fahrzeugen (Bus, Tram, Eisenbahnen, etc.), Städtische Mobilität, EU-Eisenbahngesetzgebung, Wettbewerbsbedingungen gegenüber anderen Verkehrsarten, Alternative Energien, EU-Normung/Harmonisierung, Security/Safety, Umweltthemen, Forschung und Entwicklung, etc.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Vnútorné záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
UITP - Internationaler Verband für öffentlichen Nahverkehr
CER - Gemeinschaft Europäischer Bahnen
CEEP - Verband der öffentlichen Unternehmen
Allianz pro Schiene

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: 150 000 €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 10 000 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

EC grants for participation in FP7 research project on bus systems.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.