Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení




Profil zapsaného subjektu

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen

Identifikační číslo v rejstříku: 50254292140-86
Datum registrace: 11.8.09 14:59:44

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 15.7.14 11:26:08
Datum poslední roční aktualizace je 15.7.14 11:26:08


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Verband Deutscher Verkehrsunternehmen
Zkratka: VDV
Právní forma e.V.
Internetové stránky: http://www.vdv.de

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Oliver Wolff
Funkce: Hauptgeschäftsführer

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Annika Stienen
Funkce: Leiterin Europabüro

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Kamekestraße  37
50672 Köln
NĚMECKO
Telefon: (+49) 221579790
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: Adresse in Brüssel:

VDV-Europabüro
Leiterin: Annika Stienen
c/o UITP
Rue St. Marie 6
B-1080 Brüssel
Tel:0032-2-6636633
Fax:0032-2-6636623
Mail: stienen@vdv.de

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Organisation der deutschen Verkehrsunternehmen mit Tätigkeit im öffentlichen Personenverkehr und Schienengüterverkehr.
Beratung der Mitgliedsunternehmen.
Pflege des Erfahrungsaustausches zwischen ihnen und die Erarbeitung einheitlicher technischer, betrieblicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Grundlagen.
Interessensvertretung gegenüber Parlamenten, Behörden, Industrie und anderen Institutionen.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 2
Doplňující informace: 1 Person in Brüssel + weitere Ressourcen (ca. 1 Person) in Köln/Berlin

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Annika Stienen 27.8.13 23.8.14

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Verkehrsthemen mit Relevanz für den öffentlichen Personennah- und -fernverkehr und Schienengüterverkehr, z.B. Rechtlicher Rahmen für ÖPNV, Fahrgastrechte, EU-Initiativen zu Fahrzeugen (Bus, Tram, Eisenbahnen, etc.), Städtische Mobilität, EU-Eisenbahngesetzgebung, Wettbewerbsbedingungen gegenüber anderen Verkehrsarten, Alternative Energien, EU-Normung/Harmonisierung, Security/Safety, Umweltthemen, Forschung und Entwicklung, etc.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Vnitřní věci
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.




UITP - Internationaler Verband für öffentlichen Nahverkehr
CER - Gemeinschaft Europäischer Bahnen
CEEP - Verband der öffentlichen Unternehmen
Allianz pro Schiene

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: 150 000 €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 10 000 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

EC grants for participation in FP7 research project on bus systems.

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.