Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen

Identifikační číslo v rejstříku: 50254292140-86
Datum registrace: 11/08/2009 14:59:44

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 20/04/2015 15:16:57
Datum poslední roční aktualizace je: 20/04/2015 14:49:24
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 20/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen

VDV

e.V.

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Kamekestraße, 37
50672 Köln
NĚMECKO

(+49)221579790

c/o UITP Rue St. Marie 6
1080 Brüssel
BELGIE

(+32)26636633

    Osoba s právní odpovědností

pan  Oliver Wolff

Hauptgeschäftsführer

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Annika Stienen

Leiterin Europabüro

    Cíle a úkoly

Organisation der deutschen Verkehrsunternehmen mit Tätigkeit im öffentlichen Personenverkehr und Schienengüterverkehr.
Beratung der Mitgliedsunternehmen.
Pflege des Erfahrungsaustausches zwischen ihnen und die Erarbeitung einheitlicher technischer, betrieblicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Grundlagen.
Interessensvertretung gegenüber Parlamenten, Behörden, Industrie und anderen Institutionen.

 • evropské
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Viertes Eisenbahnpaket; Halbzeitevaluierung des Weißbuchs zum Verkehr 2011


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Verkehrsthemen mit Relevanz für den öffentlichen Personennah- und -fernverkehr und Schienengüterverkehr, z.B. Rechtlicher Rahmen für ÖPNV, Fahrgastrechte, EU-Initiativen zu Fahrzeugen (Bus, Tram, Eisenbahnen, etc.), Städtische Mobilität, EU-Eisenbahngesetzgebung, Wettbewerbsbedingungen gegenüber anderen Verkehrsarten, Alternative Energien, EU-Normung/Harmonisierung, Security/Safety, Umweltthemen, Forschung und Entwicklung, etc.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 1   50%: 1   25%: 2

4

2

1 Person in Brüssel (halbtags), 1 Person in Berlin (ganztags) + weitere Ressourcen (ca. 1/2 Person) in Köln/Berlin

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Tina Marie LESCH 30/10/2015 28/08/2016
Annika STIENEN 31/10/2015 28/10/2016

    Oblasti zájmu

 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Vnitřní věci
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

https://www.vdv.de/mitgliedersuche.aspx

UITP - Internationaler Verband für öffentlichen Nahverkehr
CER - Gemeinschaft Europäischer Bahnen
CEEP - Verband der öffentlichen Unternehmen
Allianz pro Schiene

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

400 000 €

0 €

n.a.

10 000 €

FP7 Research Project

EC grants for participation in FP7 research project on bus systems.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.