Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Hitachi Corporate Office, Europe

Id-nummer i registret: 50213201578-64
Registreringsdag: 24/04/2009 17:36:34

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 11/02/2015 10:22:07
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 11/02/2015 10:22:07
Sista dag för nästa uppdatering är den: 11/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Hitachi Corporate Office, Europe

Hibru

Representative Office

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Företag och koncerner

    Adressuppgifter

Maronouchi, 1-Chome, Chiyoda-ku, 6-6
100-8280 Tokyo
JAPAN

(+81-3) 32581111

Avenue Louise
Box: 326/11
1050 Brussels
BELGIEN

(+32) 26434888

    Juridiskt ansvarig

Masayoshi Takidera

Senior Representative & General Manager

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Erik Otto

Head of EU Affairs

    Mål och uppdrag

Hitachi, Ltd, headquartered in Tokyo, Japan, is a leading global electronics company with approximately 390,000 employees worldwide. Fiscal 2013 (ended March 31, 2014) consolidated revenues totalled 9,616 billion yen. The company offers a wide range of systems, products and services in market sectors including information systems, electronic devices, power and industrial systems, consumer products, materials, logistics and financial services.

For more information on Hitachi, please visit the company's website at http://www.hitachi.com.

Globala

    specifika verksamheter som registret omfattar

Emission limits & type-approval for internal combustion engines for non-road mobile machinery (NRMM)
Product Safety and Market Surveillance Package
Harmonisation of Road Safety requirements
Revision of the Outdoor Noise Directive
EU General Data Protection Regulation


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 4   50%: 1  

5

4,5

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Erik OTTO 19/09/2014 17/09/2015
Mattia DALLE VEDOVE 16/01/2015 14/01/2016
Yukako KINOSHITA 21/01/2015 19/01/2016
João RAIMUNDO TATO MARINHO 08/04/2015 02/04/2016

    Intresseområden

 • Audiovisuella frågor och medier
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar
 • Utrikes- och säkerhetspolitik

    Medlemskap

Japanese Business Council in Europe (JBCE)
BusinessEurope
Britcham
CSR Europe

    Ekonomiska uppgifter

04/2013  -  03/2014

>= 1 000 000 € och < 1 249 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

This estimate includes total cost related to Brussels office activities.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.