Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Hitachi Corporate Office, Europe

Id-nummer i registret: 50213201578-64
Registreringsdag: 2009-04-24 17:36:34

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-03-28 09:34:18
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-03-28 09:34:18


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Hitachi Corporate Office, Europe
Förkortning: HiBRU
Associationsform (rättslig ställning): Representative Office
Webbplats: http://www.hitachi.eu

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Masayoshi Takidera
Befattning: Senior Representative & General Manager

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Erik Otto
Befattning: Head of EU Affairs

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Maronouchi, 1-Chome, Chiyoda-ku  6-6
100-8280 Tokyo
JAPAN
Telefon: (+81-3) 32581111
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: Hitachi Corporate Office, Europe
Avenue Louise 326, Box 11
B-1050 Brussels

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Hitachi, Ltd, headquartered in Tokyo, Japan, is a leading global electronics company with approximately 390,000 employees worldwide. Fiscal 2007 (ended March 31, 2008) consolidated revenues totalled 11,226 billion yen ($112.2 billion). The company offers a wide range of systems, products and services in market sectors including information systems, electronic devices, power and industrial systems, consumer products, materials, logistics and financial services.

For more information on Hitachi, please visit the company's website at http://www.hitachi.com.
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 7
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Erik OTTO 2013-11-07 2014-10-25
João Raimundo Tato Marinho 2014-04-26 2015-04-24
Yukako Kinoshita 2014-01-28 2015-01-24
MATTIA DALLE VEDOVE 2014-01-22 2015-01-20

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


ICT
Environment
Energy
Trade
Transport
CSR
R&D/Innovation

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar
 • Utrikes- och säkerhetspolitik

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Member of Japanese Business Council in Europe
Member of EPoSS ETP
Member of BusinessEurope
CSR Europe

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 10/2013 - 03/2014
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

This estimate includes total cost related to Brussels office activities.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.