Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Alliance internationale de journalistes

Inschrijvingsnummer in het register 49987976590-63
Inschrijvingsdatum: 6-9-11 16:24:01

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 2-9-14 10:36:09
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 2-9-14 10:36:09


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Alliance internationale de journalistes
Acroniem: AIJ
Rechtsvorm: association
Website: http://www.alliance-journalistes.net

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Manola Gardez
Functie: Directrice

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Giovanni Melogli
Functie: Responsable des Affaires Européennes

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor du Faubourg Poissonnière  24
75010 Paris
FRANKRIJK
Telefoon: (+33) 682351403
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens: Bureau de représentation à Bruxelles :
Giovanni Melogli
36, Avenue d’Auderghem
1040 Bruxelles
Tel : +32 479925664

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Créée en 2004, l’association Alliance internationale de journalistes travaille sur la responsabilité des journalistes et des médias envers la société. Ouvert aux professionnels de l’information et à leur public, cet espace s'investit essentiellement sur les pratiques journalistiques et les processus de fabrication de l'information.
Elle compte plusieurs pôles d'activité en France, à Bruxelles en lien avec les institutions européennes, au Brésil et en Asie centrale.
Ses principales thématiques portent sur l'exercice du métier, l'éthique professionnelle, la qualité de l’information, la régulation des médias, la formation au journalisme, la transmission journalistique, le pluralisme des médias, les modèles économiques des médias, médias et justice, médias et démocratie.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 1
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Voornaam Achternaam Begindatum Einddatum
Giovanni MELOGLI 24-7-14 22-7-15

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Iniziativa dei Cittadini per il Pluralismo dei Media

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Audiovisuele sector en media
 • Cultuur
 • Informatiemaatschappij
 • Onderwijs

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 1.000
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • BELGIË
 • DUITSLAND
 • FRANKRIJK
 • HONGARIJE
 • ITALIË
 • PORTUGAL
 • ROEMENIË
 • SLOVENIË
 • SPANJE
 • VERENIGD KONINKRIJK

 • BRAZILIË
Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
S-com, Belgique
Association de Préfiguration d'un Conseil de Presse, APCP, France
AIPCE, Europe
EIMP - European Initiative for Media Pliralism
EMI - European Media Initiative

Financiële gegevens

Boekjaar: 07/2013 - 07/2014
Totaalbudget: 145.000
waarvan gefinancierd door de overheid:
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid:
- subnationale overheden:
waarvan uit andere bronnen: 145.000
- giften:
- contributies van de leden:
fondation privée : 145.000
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: >= 150000  € en < 200000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.