Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Philanthropy Ireland

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 49969365382-94
Data Reġistrazzjoni: 24/02/2011 16:44:07

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 28/01/2014 10:07:48
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 28/01/2014 10:07:48


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Philanthropy Ireland
Akronimu:
Statut legali: Company Limited by Guarantee with no share capital
Websajt: http://philanthropy.ie

Taqsimiet

Taqsima: III - Organizzazzjonijiet mhux governattivi
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet mhux governattivi, pjattaforom u netwerks u għaqdiet simili

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Mulconry Seamus
Kariga: Executive Director

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Seamus  Mulconry
Kariga: Executive Director

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 85 Merrion Square Dublin
Dublin Dublin 2
L-IRLANDA
Numru tat-telefon: (+353) 16768751
Numru tal-faks: (+353) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Info@philanthropy.ie

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Philanthropy Ireland is the association of philanthropic organisations in Ireland. Our aim is to increase the number and diversity of engaged donors who are regular, long-term contributors to good causes.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 1
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


We represent our members solely at a national level with the exception of our membership in DAFNE, the subgroup of the EFC for Donor and Foundation Networks of Europe.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Kultura
 • Żvilupp

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 27
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri: 27
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
 • Ashoka Ireland (3 Membri)
 • Atlantic Philanthropies (27 Membri)
 • Brabazon Trust (1 Membri)
 • Carnegie UK (2 Membri)
 • Clann Credo (5 Membri)
 • Cork St Fund (3 Membri)
 • Community Foundation for Ireland (5 Membri)
 • Vodafone Ireland Foundation (2 Membri)
 • Fermanagh Trust (2 Membri)
 • Genio (2 Membri)
 • Glorney Charitable Foundation (2 Membri)
 • Iheed (3 Membri)
 • The Ireland Funds (5 Membri)
 • Irish Youth Foundation (3 Membri)
 • Joseph Rowntree Charitable Trust (2 Membri)
 • Katharine Howard Foundation (5 Membri)
 • Lauritzson Foundation (3 Membri)
 • Lloyds TSB Foundation for NI (2 Membri)
 • Mercy Sisters Southern Province Solidarity Fund (2 Membri)
 • CS Mott Foundation (2 Membri)
 • NTR (3 Membri)
 • Nuffield Foundation (2 Membri)
 • One Foundation (4 Membri)
 • Protestant Aid (1 Membri)
 • Social Entrepreneurs Ireland (6 Membri)
 • Social Finance Foundation (2 Membri)
 • St Stephen's Green Trust (7 Membri)
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • IR-RENJU UNIT
 • L-IRLANDA

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Donor and Foundation Networks of Europe (DAFNE), a European Foundation Centre sub-group

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 01/2014
Baġit globali: 450,000
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu :
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet:
- minn sors nazzjonali:
- minn sors infranazzjonali:
minn sorsi oħrajn: 450,000
- donazzjonijiet: 430,000
- miżati tal-membri: 20,000
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

We receive grant funding from foundations headquartered in Ireland and in the United States.

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.

L-organizzazzjoni ddikjarat ukoll li tintrabat fil-Kodiċi li ġejja wkoll:
Seamus Mulconry