Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Access Info Europe

Numărul de identificare din Registru: 49931835063-67
Data înscrierii: 22.01.2011 10:04:41

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 10.01.2014 16:36:56
Data ultimei actualizări anuale: 10.01.2014 16:36:56


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Access Info Europe
Acronim: Access Info
Statut juridic: Association, registered in Spain
Site internet: http://www.access-info.org

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Daniel Bezares
Funcţie: President

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnişoara  Helen Darbishire
Funcţie: Executive Director

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Cava de San Miguel, 4º centro  8
28005 Madrid
SPANIA
Numărul de telefon: (+34) 913 656 558
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Access Info Europe is a human rights organisation dedicated to promoting and protecting the right of access to information in Europe as a tool for defending civil liberties and human rights, for facilitating public participation in decision-making and for holding governments and intergovernmental bodies accountable.

Access Info's mission is that the right of access to information be enshrined in law and work in practice.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 3
Informații complementare: The following persons are involved in promoting the transparency of the EU on a regular basis:

Helen Darbishire
Pamela Bartlett Quintanilla
Andreas Pavlou

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Access Info Europe acts to promote and protect the right of access to information (freedom of information).

This includes the right of access to EU documents as established by Article 15 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

The relevant EU legal framework includes:
* Regulation 1049/2001 on Access to EU documents
* Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information
* Directive 95/46/EC on personal data protection

As a human rights organisation we also join other actions in promotion of human rights, including the right to freedom of expression, the right to privacy, and other rights affected by EU rules, policies and practices. Access Info also supports initiatives to increase public participation in decision-making at the EU level.

SPECIFIC ADVOCACY AND LOBBYING ACTIVITIES
* Campaign directed at MEPs and the Council of the EU regarding proposed reforms to the EU's access to documents rules - Access Info is calling for a stronger rather than more limited legal framework for the right of access to documents and information. For more information see http://www.access-info.org/en/european-union
* Access Info Europe is engaged in campaigns to reform the EU Transparency Register, to re-balance expert groups in the European Commission, and to strengthen ethics regulation in the EU (as part of ALTER-EU)
* Access Info Europe regularly files information requests with the EU on a range of topics and publishes the results. Recent reports can be found here: http://www.access-info.org/en/european-union
* Access Info is won a litigation against the Council before the General Court in a case in seeking to access documents relating to reform of the EU's access to documents rules. See news of the case in the Official Journal of the European Communities, Case T-233/09, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:205:0040:0041:EN:PDF
* Involvement in campaigns to increase corporate transparency, including work on the non-financial reporting directive via the European Coalition for Corporate Justice

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Afaceri Interne
 • Ajutor umanitar
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Consumatori
 • Extindere
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Mediu
 • Politică externă şi de securitate comună
 • Politică regională
 • Relaţii externe
 • Reţele transeuropene
 • Siguranţă alimentară
 • Societate informaţională

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 8
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • SPANIA

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Freedom of Information Advocates Networks (www.foiadvocates.net)
European Civil Liberties Network (www.ecln.org)
United Nations Convention against Corruption Coalition (http://www.uncaccoalition.org/)
Alter-EU (www.alter-eu.org)
European Coalition for Corporate Justice (www.corporatejustice.org)

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 12/2012
Buget total: 323.296
din care finanţare publică: 164.101
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi: 146.636
- din surse naţionale:
- din surse locale/regionale: 17.465
din alte surse: 159.195
- donaţii: 159.195
- cotizaţii ale membrilor:
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

A summary of Access Info Europe's annual accounts can be found at http://www.access-info.org/en/reports-and-financial-info

Access Info operates on the bases of grants and donations. We do not accept anonymous donations over 100 Euros.

Under Access Info's transparency policy, anyone may file a request for further information about our finances and the bills and receipts related to our expenditure for each year are available for inspection in the Access Info office in Madrid.

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.