Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Access Info Europe

Αριθμός μητρώου: 49931835063-67
ημερομηνία της εγγραφής: 22/01/2011 10:04:41

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 21/01/2015 10:41:56
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 21/01/2015 10:41:56

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Access Info Europe

Access Info

Association, registered in Spain

    Τμήμα εγγραφής

III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Cava de San Miguel, 4º centro, 8
28005 Madrid
ΙΣΠΑΝΙΑ

(+34) 913 656 558

(+) 

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Daniel Bezares

President

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Helen Darbishire

Executive Director

    Στόχοι και αποστολή

Access Info Europe is a human rights organisation dedicated to promoting and protecting the right of access to information in Europe as a tool for defending civil liberties and human rights, for facilitating public participation in decision-making and for holding governments and intergovernmental bodies accountable.

Access Info's mission is that the right of access to information be enshrined in law and work in practice.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου

    Δραστηριότητες

Access Info Europe acts to promote and protect the right of access to information (freedom of information).

This includes the right of access to EU documents as established by Article 15 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

The relevant EU legal framework includes:
* Regulation 1049/2001 on Access to EU documents
* Directive 95/46/EC on personal data protection
* Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information

As a human rights organisation we also support other actions in promotion of human rights, including the right to freedom of expression, the right to privacy, and other rights affected by EU rules, policies and practices. Access Info also supports initiatives to increase public participation in decision-making at the EU level.

SPECIFIC ADVOCACY AND LOBBYING ACTIVITIES

* Access Info runs the www.AsktheEU.org website, an online platform where citizens can file access to documents requests to any EU institutions. All responses and requests are published online and in real-time. Access Info also regularly files information requests of our own.

* Access Info uses the data generated through AsktheEU.org to analyse compliance with the right of access to EU documents by various EU institutions.
Recent reports can be found at http://www.access-info.org/index.php/en/european-union

* Transparency of the Council of the European Union – publication of a report in May 2014 based on the data gathered via www.AsktheEU.org including specific recommendations on how the Council of the EU can improve its handling of public access to documents requests: http://www.access-info.org/index.php/en/european-union/558-council-report-2013

* Transparency of the European Commission – campaigning for proactive transparency within the Commission expert groups: http://www.access-info.org/index.php/en/european-union/605-expert-groups-submission and demanding EU Commissioners’ expenses become transparent: http://blog.asktheeu.org/2014/08/join-the-campaign-to-make-eu-commissioner-expenses-transparent/

* Transparency of Media Ownership: Access Info Europe and the Open Society Media Program continue to campaign for improvements in Europe on the "Transparency of media ownership". This invoves advocacy directed at the EU institutions and also to the Council of Europe and other inter-governmental bodies.

* Access Info is part of the Steering Committee of ALTER EU since October 2011 and as such is engaged in campaigns to reform the EU Transparency Register, to re-balance expert groups in the European Commission, and to strengthen ethics regulation in the EU. More details can be found here (http://www.access-info.org/index.php/en/lobbying-transparency?start=14) and on the ALTER EU Transparency register page: http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=2694372574-63

* ‘Politics for People’ campaign: As part of the ALTER EU coalition, the campaign was successful in securing commitments from the 2014 European Parliament Election candidates that they would defend citizens against the excessive influence of corporate lobbies and big businesses if elected: http://www.access-info.org/index.php/en/lobbying-transparency/571-100-mep-pledges
ALTER EU and Access Info will continue to work together with the MEPs that pledged to improve EU ethics and transparency over the next legislative term.

* Support for campaigns calling on the European Commission to reform EU copyright laws and regulations: http://www.access-info.org/index.php/en/european-union/628-reform-copyright-eu

* Support for campaigns to make the negotiations on the future Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) open and transparent: http://www.access-info.org/index.php/en/european-union/573-call-ttip-transparency . This includes filing a submission to the public consultation conducted by the European Ombudsman on the topic: http://www.access-info.org/index.php/en/euro

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

3

The following persons are involved in promoting the transparency of the EU on a regular basis:

Helen Darbishire
Pamela Bartlett Quintanilla
Andreas Pavlou

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανθρωπιστική βοήθεια
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Διεύρυνση
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Δράση για το κλίμα
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική

    Μέλη

8

 • ΙΣΠΑΝΙΑ

Freedom of Information Advocates Networks (www.foiadvocates.net)
European Civil Liberties Network (www.ecln.org)
United Nations Convention against Corruption Coalition (http://www.uncaccoalition.org/)
Alter-EU (www.alter-eu.org)
European Coalition for Corporate Justice (www.corporatejustice.org)
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
(http://www.uncaccoalition.org/es/http://www.uncaccoalition.org/es/)

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

331.938 €

319.695 €

 €

62.608 €

 €

257.087 €

12.243 €

12.243 €

 €

< 50.000  €

A summary of Access Info Europe's annual accounts can be found at http://www.access-info.org/en/reports-and-financial-info

Access Info operates on the bases of grants and donations. We do not accept anonymous donations over 100 Euros.

Under Access Info's transparency policy, anyone may file a request for further information about our finances and the bills and receipts related to our expenditure for each year are available for inspection in the Access Info office in Madrid.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.