Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Svenska Resebyråföreningen

Numărul de identificare din Registru: 49882445926-20
Data înscrierii: 26.05.2011 20:45:59

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 29.04.2014 07:32:12
Data ultimei actualizări anuale: 29.04.2014 07:32:12


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Svenska Resebyråföreningen
Acronim: SRF
Statut juridic: Ideell förening
Site internet: http://www.srf-org.se

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Tomas G Olsson
Funcţie: Generalsekreterare

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Tomas G Olsson
Funcţie: Secretary General

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Sturegatan  11
Cutia poştală: 55545
10204 Stockholm
SUEDIA
Numărul de telefon: (+468) 7626862
Număr de fax: (+468) 7626948
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Svenska Resebyråföreningen ska skapa förutsättningar för resebyråer och researrangörer att utveckla lönsamma relationer med kunder och leverantörer.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • naţional
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


SRF arbetar för att påverka riksdag, regering och offentliga myndigheter när det gäller utredningar och förslag t.ex. olika skatter och ny eller ändrad lagstiftning som påverkar resebyråernas utveckling, inriktning, ansvar och affärsförhållanden.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Consumatori
 • Impozitare
 • Piaţă internă
 • Societate informaţională
 • Transporturi

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Vi är medlemmar i ECTAA, Bryssel

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.