Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Transfrigoroute International

Numărul de identificare din Registru: 49864752280-23
Data înscrierii: 16.09.2009 12:39:08

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 22.08.2013 12:25:40
Data ultimei actualizări anuale: 22.08.2013 12:25:40


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Transfrigoroute International
Acronim: TI
Statut juridic: AISBL
Site internet: http://www.transfrigoroute.eu/

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Russell Patten
Funcţie: General Secretary

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Talander Jansen
Funcţie: General Affairs Manager

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Avenue des Arts 4b 46
1000 Brussels
BELGIA
Numărul de telefon: (+0032) 025049006
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: secretariat@transfrigoroute.eu

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Transfrigoroute International

Founded in 1955 as a non-profit association TI is the specialist independent umbrella association for the temperature-controlled road transport sector.

TI comprises 2118and unites some 1,500 members involved in temperature-controlled logistics and the transportation of foodstuffs by road tanker vehicles.

Membership is open to:
All parties involved or with an interest in transport at controlled temperatures of foodstuffs and other goods in solid or liquid form. Haulage companies which transport foodstuffs or perishable goods using insulated vehicles, refrigerated vehicles, and road transport tankers at temperatures above or below zero.

Haulage companies which transport foodstuffs or perishable goods using insulated vehicles, refrigerated vehicles and road transport tankers at temperatures above or below zero.

Manufacturers of commercial vehicles, trailers, vehicle bodies, refrigerating equipment and accessories as well as technical testing organizations.

Service companies which provide technical assistance, insurance and damage assessment services, legal assistance and en-route support.


Patrons who support the association’s objectives.

Objectives

Transfrigoroute International has the following objectives:


To improve the logistics of the cold chain from production through to sales and distribution.

To encourage technical progress, in particular in relation to food hygiene, environmental protection, road safety and economic efficiency.

To improve the industry’s image.


Activities

Transfrigoroute International is active in the following areas:

Policy-making

Co-ordinated representation of members’ interests vis-à-vis public authorities and policy-makers.

Provision of consultancy to international government bodies and other multinational committees.

Influencing and helping shape legislation through collaboration with international bodies such as the European Union (EU) and the United Nations Economic Committee for Europe (UNECE) in Geneva.

Co-operation with partner organisations such as the International Road Transport Union (IRU) in Geneva, the International Institute of Refrigeration (IIR) in Paris, the European Cold Storage and Logistics Association (ECSLA) in Brussels, etc.

Intensive contact with other professional associations and organizations.

Enlargement of TI’s political network by setting up and promoting Transfrigoroute groups in member countries.

Public relations work/communication.

Technology

Publication of technical documents for the manufacture and operation of temperature-controlled vehicles and equipment.

Arranging for manufacturers of vehicles, refrigeration units, temperature recording equipment and other accessories to share their experience and knowledge.

Detailed examination of all issues surrounding technical development and the harmonisation of design criteria.

Advice to hauliers on technical matters relating to transport and storage of temperature-sensitive products.

Services

Central organisation and co-ordination point.

Organisation of annual meetings, congresses, conferences, workshops, etc.

Forum for information, exchange of ideas and multinational co-operation between haulage firms.

Promotion of co-operation between the transport and industry sectors.

Providing information on the latest profession- and industry-specific issues and developments.

Information on rules and regulations.

Driver training.

Advice on all matters relating to temperature-controlled transport.

Publication of TI yearbook with complete list of contact addresses.

Publication of technical booklets and guidelines.

Fostering of a corporate identity.

Information made available on association’s website www.transfrigo.com.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 3
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Co-ordinated representation of members’ interests vis-à-vis public authorities and policy-makers.

Provision of consultancy to international government bodies and other multinational committees.

Influencing and helping shape legislation through collaboration with international bodies such as the European Union (EU) and the United Nations Economic Committee for Europe (UNECE) in Geneva.

Co-operation with partner organisations such as the International Road Transport Union (IRU) in Geneva, the International Institute of Refrigeration (IIR) in Paris, the European Cold Storage and Logistics Association (ECSLA) in Brussels, etc.

Intensive contact with other professional associations and organizations.

Enlargement of TI’s political network by setting up and promoting Transfrigoroute groups in member countries.

Public relations work/communication.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Consumatori
 • Energie
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Reţele transeuropene
 • Transporturi

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
The Association is Member of the:
IRU
IIF/IIR

and has a working relation with the:
UNECE
UNIDO
ECSLA

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 12/2012
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.