Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Transfrigoroute International

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 49864752280-23
Data Reġistrazzjoni: 16/09/2009 12:39:08

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 30/07/2014 10:05:24
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 30/07/2014 10:05:24


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Transfrigoroute International
Akronimu: TI
Statut legali: AISBL
Websajt: http://www.transfrigoroute.eu/

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Russell Patten
Kariga: General Secretary

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Talander Jansen
Kariga: General Affairs Manager

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 46 Avenue des Arts 4b
Brussels 1000
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+0032) 025049006
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: secretariat@transfrigoroute.eu

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Transfrigoroute International

Founded in 1955 as a non-profit association TI is the specialist independent umbrella association for the temperature-controlled road transport sector.

TI comprises 2118and unites some 1,500 members involved in temperature-controlled logistics and the transportation of foodstuffs by road tanker vehicles.

Membership is open to:
All parties involved or with an interest in transport at controlled temperatures of foodstuffs and other goods in solid or liquid form. Haulage companies which transport foodstuffs or perishable goods using insulated vehicles, refrigerated vehicles, and road transport tankers at temperatures above or below zero.

Haulage companies which transport foodstuffs or perishable goods using insulated vehicles, refrigerated vehicles and road transport tankers at temperatures above or below zero.

Manufacturers of commercial vehicles, trailers, vehicle bodies, refrigerating equipment and accessories as well as technical testing organizations.

Service companies which provide technical assistance, insurance and damage assessment services, legal assistance and en-route support.


Patrons who support the association’s objectives.

Objectives

Transfrigoroute International has the following objectives:


To improve the logistics of the cold chain from production through to sales and distribution.

To encourage technical progress, in particular in relation to food hygiene, environmental protection, road safety and economic efficiency.

To improve the industry’s image.


Activities

Transfrigoroute International is active in the following areas:

Policy-making

Co-ordinated representation of members’ interests vis-à-vis public authorities and policy-makers.

Provision of consultancy to international government bodies and other multinational committees.

Influencing and helping shape legislation through collaboration with international bodies such as the European Union (EU) and the United Nations Economic Committee for Europe (UNECE) in Geneva.

Co-operation with partner organisations such as the International Road Transport Union (IRU) in Geneva, the International Institute of Refrigeration (IIR) in Paris, the European Cold Storage and Logistics Association (ECSLA) in Brussels, etc.

Intensive contact with other professional associations and organizations.

Enlargement of TI’s political network by setting up and promoting Transfrigoroute groups in member countries.

Public relations work/communication.

Technology

Publication of technical documents for the manufacture and operation of temperature-controlled vehicles and equipment.

Arranging for manufacturers of vehicles, refrigeration units, temperature recording equipment and other accessories to share their experience and knowledge.

Detailed examination of all issues surrounding technical development and the harmonisation of design criteria.

Advice to hauliers on technical matters relating to transport and storage of temperature-sensitive products.

Services

Central organisation and co-ordination point.

Organisation of annual meetings, congresses, conferences, workshops, etc.

Forum for information, exchange of ideas and multinational co-operation between haulage firms.

Promotion of co-operation between the transport and industry sectors.

Providing information on the latest profession- and industry-specific issues and developments.

Information on rules and regulations.

Driver training.

Advice on all matters relating to temperature-controlled transport.

Publication of TI yearbook with complete list of contact addresses.

Publication of technical booklets and guidelines.

Fostering of a corporate identity.

Information made available on association’s website www.transfrigo.com.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 3
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Co-ordinated representation of members’ interests vis-à-vis public authorities and policy-makers.

Provision of consultancy to international government bodies and other multinational committees.

Influencing and helping shape legislation through collaboration with international bodies such as the European Union (EU) and the United Nations Economic Committee for Europe (UNECE) in Geneva.

Co-operation with partner organisations such as the International Road Transport Union (IRU) in Geneva, the International Institute of Refrigeration (IIR) in Paris, the European Cold Storage and Logistics Association (ECSLA) in Brussels, etc.

Intensive contact with other professional associations and organizations.

Enlargement of TI’s political network by setting up and promoting Transfrigoroute groups in member countries.

Public relations work/communication.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Ambjent
 • Enerġija
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Konsumaturi
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Trasport

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
The Association is Member of the:
IRU
IIF/IIR

and has a working relation with the:
UNECE
UNIDO
ECSLA

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.