Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu
  • Izveleties tumšu fonu
  • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Emergent Disease Foundation

Identitātes numurs Reģistrā: 49747768572-38
Reģistrācijas datums: 12.12.4 16:22:54

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.19.3 22:32:21
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.19.3 22:32:21


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Emergent Disease Foundation
Akronīms: EDF
Juridiskais statuss: Registered Charity
Tīmekļa vietne: http://emergentdisease.org/

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Catrina Steedman
Amats Trustee

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Catrina Steedman
Amats Trustee

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Riverside House River Lawn Road 0
Tonbridge TN9 1EP
APVIENOTĀ KARALISTE
Tālruņa numurs: (+07757) 267369
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: EDF is a UK registered charity founded in 2010 to research and educate on emergent disease. EDF’s current focus is on animal-to-human infections and infestations.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
  • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 0
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


None

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
  • Izglītība
  • Sabiedrības veselība
  • Vide

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 0
Organizāciju dalībnieču skaits: 0
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 12/2011 - 12/2012
Kopējais budžets: 240
tostarp publiskais finansējums:
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi:
- no valsts finansējuma avotiem:
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem:
no citiem avotiem: 240
- ziedojumi: 240
- dalībnieku iemaksas:
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās.
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.