Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Emergent Disease Foundation

Tunnistenumero rekisterissä: 49747768572-38
Rekisteröintipäivä: 12.4.2012 16:22:54

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 19.3.2014 22:32:21
Edellinen vuotuinen päivitys: 19.3.2014 22:32:21


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Emergent Disease Foundation
Lyhenne: EDF
Organisaation oikeudellinen muoto: Registered Charity
Internet-osoite: http://emergentdisease.org/

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Catrina Steedman
Tehtävä organisaatiossa: Trustee

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Catrina Steedman
Tehtävä organisaatiossa: Trustee

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Riverside House River Lawn Road 0
TN9 1EP Tonbridge
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Puhelinnumero: (+07757) 267369
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: EDF is a UK registered charity founded in 2010 to research and educate on emergent disease. EDF’s current focus is on animal-to-human infections and infestations.
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 0
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


None

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Kansanterveys
  • Koulutus
  • Ympäristö

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 0
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä: 0
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 12/2011 - 12/2012
Kokonaisbudjetti: 240
josta julkista rahoitusta:
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 240
- lahjoitukset ja avustukset: 240
- jäsenmaksut:
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana:
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.