Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Emergent Disease Foundation

Tunnusnumber registris: 49747768572-38
Registreerimise kuupäev: 12.04.12 16:22:54

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 19.03.14 22:32:21
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 19.03.14 22:32:21


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Emergent Disease Foundation
Akronüüm: EDF
Õiguslik vorm: Registered Charity
Veebisait: http://emergentdisease.org/

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Catrina Steedman
Ametikoht: Trustee

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Catrina Steedman
Ametikoht: Trustee

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 0 Riverside House River Lawn Road
TN9 1EP Tonbridge
ÜHENDKUNINGRIIK
Telefoninumber: (+07757) 267369
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: EDF is a UK registered charity founded in 2010 to research and educate on emergent disease. EDF’s current focus is on animal-to-human infections and infestations.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 0
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


None

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Haridus
  • Keskkond
  • Rahvatervis

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 0
Liikmesorganisatsioonide arv: 0
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 12/2011 - 12/2012
Üldeelarve: 240
millest avalik rahastamine:
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust:
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad: 240
- annetused: 240
- liikmemaksud:
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal:
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.