Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Emergent Disease Foundation

Tunnusnumber registris: 49747768572-38
Registreerimise kuupäev: 12/04/2012 16:22:54

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 30/03/2015 17:32:07
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 30/03/2015 17:32:07
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 30/03/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Emergent Disease Foundation

EDF

Registered Charity

    Jagu registris

III - Valitsusvälised organisatsioonid

Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

    Kontaktandmed

Riverside House, 0
River Lawn Road
TN9 1EP Tonbridge
ÜHENDKUNINGRIIK

(+44) 7757267369

    Juriidiliselt vastutav isik

Catrina Steedman

Trustee

    ELi asjade eest vastutav isik

Catrina Steedman

Trustee

    Eesmärgid ja ülesanded

EDF is a UK registered charity founded in 2010 to research and educate on emergent disease. EDF’s current focus is on animal-to-human infections and infestations.

ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

EU Invasive Alien Species Consultation
http://ec.europa.eu/environment/consultations/invasive_aliens.htm

Consultation on the EU approach against Wildlife Trafficking
http://ec.europa.eu/environment/consultations/wildlife_trafficking_en.htm


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

None

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 1

1

0,2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Haridus
  • Keskkond
  • Rahvatervis

    Liikmed ja liikmesus

0

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

658 €

 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

0 €

0 €

658 €

658 €

0 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.