Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

Tunnusnumber registris: 49741573633-45
Registreerimise kuupäev: 20.05.10 17:29:42

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 24.04.14 8:50:50
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 24.04.14 8:50:50


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Akronüüm: PHOENIX CONTACT
Õiguslik vorm: GmbH & Co. KG
Veebisait: http://www.phoenixcontact.com

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Roland Bent
Ametikoht: Geschäftsführung

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Johannes Kalhoff
Ametikoht: Master Specialist Corporate Technology

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 8 Flachsmarktstraße 
32825 Blomberg
SAKSAMAA
Telefoninumber: (+49) 5235 300
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Phoenix Contact ist ein weltweiter Marktführer elektrischer Verbindungs-, elektronischer Interface- und industrieller Automatisierungstechnik. Das Produktspektrum umfasst moderne Komponenten und Systemlösungen für die Elektrotechnik und Elektronik. Neben einem vielfältigen Programm von Reihen- und Sonderklemmen, Printklemmen und Steckverbindern sowie Interface- und Überspannungsschutz-Bausteinen bieten Hard- und Software-Systeme umfassende Automatisierungslösungen. Ethernet und das nach IEC 61158 genormte Feldbussystem Interbus bilden dabei die Basis. Umfangreiche Dienstleistungen in Engineering, Service und Training runden das Produktangebot ab. In Konstruktions- und Entwicklungsabteilungen werden kontinuierlich innovative Produkt-Ideen umgesetzt, um spezielle Problemlösungen nach Kundenwünschen zu entwickeln. Zahlreiche Patente unterstreichen, dass vielen Produkten von Phoenix Contact eigene Entwicklungen zugrunde liegen. Einsatzgebiete dieser Produkte sind die industrielle Automation, die Energieversorgung, der Geräte-, Maschinen- und Anlagenbau sowie Gebäude-Installationen.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


keine nennenswerten Aktivitäten

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Arenguküsimused
  • Energeetika
  • Teadusuuringud ja tehnoloogia
  • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
ZVEI, VDMA

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

Es wurden keine Ausgaben für Lobbytätigkeiten bei EU-Organen getätigt.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.